Renta pro bývalé evropské komisře je nemravnost

Platy a odměny státních představitelů jsou častým předmětem sporů a kontroverzí. V žádném případě nechci zpochybňovat to, že jak zákonodárci, tak ministři či vysocí státní úředníci mají nárok na adekvátní ohodnocení, které i jako určitý druh prevence proti korupci má být na podobné úrovni, jaká je na vysokých pozicích v soukromém sektoru.

senátor Ivo Valenta

senátor Ivo Valenta
Přestože jsem se osobně vzdal svého senátorského platu ve prospěch studentů, kteří prostřednictvím mého stipendijního fondu mohou již téměř dva roky využít těchto prostředků na zahraniční stáže, chápu, že tak nemůže učinit každý…

Renta pro bývalé evropské komisaře mi ovšem přijde jako nemravnost, která nemá žádné opodstatnění. Tím spíš ne ve výši, která je pro běžného smrtelníka zcela nepochopitelná.

Nedovedu si představit, že by takovou rentu pobírali například bývalí ministři našich vlád. Navíc členové Evropské komise nejsou členy vlády v pravém slova smyslu, ale pouze jakýmisi nejvyššími úředníky EU.

Prostředky vyplácené z rozpočtu EU na tuto rentu jsou sice v miliardách, které Unie přerozděluje, pouhou kapkou v moři. Přesto je to z principu zcela nelegitimní a nelze se právě kvůli takovým záležitostem divit tomu, že v očích veřejnosti Evropská unie ztrácí stále více na popularitě.