Česká hospoda má stejná práva jako pražská kavárna

K dnešnímu (včera 17. XI. pozn. ed.) Dni boje za svobodu a demokracii se váží dva klíčové body. Prvním jsou základní pravidla svobody a demokracie. Druhým bodem je rozdíl mezi skutečnými demokraty a současnými elitáři.
Pravidla svobody a demokracie

Jana Bobošíková

Jana Bobošíková

1. Svoboda platí pro každého. Není výsadou elit, aktivistů, neziskových organizací a studentů. Je výsadou nás všech. Není tedy výsadou pražské kavárny, ale patří i české hospodě.

2. Zdrojem demokratické moci není úzká skupina intelektuálů. Zdrojem moci je každý občan. Hlas pražského sociologa má ve skutečné demokracii stejnou sílu jako hlas dělníka z nejmenší vesnice.

3. Práva menšin nejsou nadřazena právům většiny. Práva menšin musíme chránit, ale nesmíme připustit, aby menšiny většině diktovaly. Naslouchat vůli většiny není xenofobie ani extrémismus.

4. Vlastenectví znamená mít rád zemi, ve které žijeme. Být vlastencem a bránit naše území, tradice a způsob života před virem islamizace neznamená být xenofobem ani fašistou.

5. Rodina je základ státu. Funkční rodina je zdrojem lásky, soucitu, vzájemné podpory a důvěry. Rodina je základem naší civilizace. Elity, které na ni útočí, tak ničí mezilidské vztahy a vytvářejí pocity prázdnoty a beznaděje.

polados-prepravujeme-vas-byznys

Rozdíl mezi demokraty a elitáři

1. Pro skutečné demokraty je samozřejmé s názorovými oponenty tvrdě diskutovat, ale neurážet je.

2. Pro skutečné demokraty je samozřejmé přijmout výsledek voleb (třeba i se zaťatými zuby), respektovat vítěze a nehanobit ho.

3. Skutečné demokraty od současných elit zásadně odlišuje respekt k jinému názoru a absence tupé nenávisti.

Věřím, že současné elity budou zcela bezmocné, až příští rok vezmeme do rukou volební lístky a promluvíme ve jménu svobody, demokracie, rodiny, vlastenectví a budoucnosti našich dětí.