V případě, že budu kandidovat, chci vrátit republice a národu sebevědomí a hrdost

Dámy a pánové, vážení spoluobčané jistě jste si již povšimli, že jsem zahájil přípravy na prezidentskou kampaň pro rok 2018, především sběr podpisů pod petici, která je základní podmínkou pro kandidaturu.

Miroslav Sládek

Miroslav Sládek

S tím, že by mne navrhlo 20 poslanců nebo 10 senátorů mohu jen těžko, při současném složení parlamentu, počítat. Parlament je totiž složen z podvodníků, lhářů a zbabělců a tím mám na mysli všech 281 osob, nikoho nevyjímaje. Víte sami, že schvalují jako na běžícím pásu zákony a jejich novelizace, jejichž jediným cílem je zmrzačit republiku a národ a zrušit všechna práva a svobody, které nám vybojovaly generace našich předků. Jejich pokrytectví, kdy jinak mluví a jinak hlasují ještě podporují média, která tak jenom umocňují zmatek v hlavách lidí a jejich dezorientaci při volbách. Nejinak se chová prezident, který tyto paskvily bez sebemenšího protestu podepisuje jako na běžícím pásu, ač si je velmi dobře vědom názoru veřejnosti, a zvláště svých voličů. I on tak dává přednost úzce osobním zájmům a spolupráci s oligarchy před veřejným blahem. Tím nijak nehodnotím vážné uchazeče o tento post, ale už konečně musíme skončit s věčným vybíráním mezi menším a větším zlem. Není se proto co divit, že i v krajských volbách 2016 nejvíce uspěly ty strany a ti politici, kteří povýšili svoji touhu po moci a zisku nad službu veřejnosti a jejichž ústa byla, jsou a budou jen plná falše.

Prodejnost a proradnost politiků všech parlamentních stran bez výjimky a lhostejnost podstatné části veřejnosti nebo hloupost jejich voličů si vybírá daň v hlubokém a celospolečenském úpadku České republiky. Úpadek to je nejen morální, ale také ekonomický, protože dnes již v České republice prosperují pouze zahraniční firmy, kterým sice rostou zisky, ale ty jsou odlévány do jejich zahraničních sídel. Z výkonů automobilek například zůstává v naší zemi pouze plat zaměstnanců a odvody na sociální a zdravotní pojištění za ně, což je skutečně hrozně málo, protože samotný zisk zdaňují ve své mateřské zemi a tou rozhodně Česká republika není. Žijeme v době úpadku, který se stále větší rychlostí prohlubuje. Je přitom velmi slabou útěchou naprosto nesmyslný optimismus, kterým si mnoho lidí omlouvá svoji zbabělost, uzavírá se do sebe, hledá si náhražky pod heslem po nás potopa. Jelikož ale dobře známe dějiny, tak bychom takovéto krátkozraké spoluobčany rádi varovali před tím, jak dopadli ti, kdo se takto chovali a takováto hesla hlásali. Náš život je sice krátký, ale rozhodně není určen jen nám. Jsou tady další generace našich potomků, kterým jsme povinni předat zem v životaschopném stavu, a ne montovnu kombinovanou se smetištěm ovládanou dědičnými rodinnými klany budovatelů komunismu, plnou parazitujících přivandrovalců.

polados-prepravujeme-vas-byznys

Proto se musíme vrátit k původnímu významu slova politika jako péče o veřejné blaho. Proto také zvažuji a připravuji kandidaturu na prezidenta České republiky. Zdůrazňuji zvláště slovo připravuji. Chci si totiž ponechat ještě možnost zvážit kandidaturu podle stavu země na podzim příštího roku. Chci také dát možnost se projevit ostatním vážným uchazečům o Hrad, a to především nejen jaké jsou jejich názory a program, ale především a to zdůrazňuji, dát jim možnost, aby se projevili jako skuteční politici. Tedy osoby, které jsou schopné odhlédnout od svého ega, od svých mnohdy úzkoprsých předsudků a záští. Tedy, zda ostatní vážní uchazeči jsou lidmi ve smyslu charakteristiky Antoine de Saint-Exupéry, člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je on sám.

Opomíjet ani nemůžeme jasnou mysl a pevné zdraví, které jdou ruku v ruce a mohou v mnohém ovlivnit kvalitu rozhodování každého případného prezidentského kandidáta. Nikdo z nás přeci netouží sledovat následujících pět let loutkové divadlo se sice oblíbenou figurkou v popředí, ale manipulovanou nikým nevolenými a naprosto neznámými loutkoherci, kteří zneužívají situaci ve svůj prospěch.

Moje vděčnost patří všem, kdo se již aktivně do prezidentské kampaně zapojili, třeba sbíráním podpisů na petičních arších, nebo všemi dalšími aktivitami.

V případě, že budu kandidovat, chci vrátit republice a národu sebevědomí a hrdost, vše co potřebují k tomu, abychom si znovu vybojovali čestné místo mezi národy Evropy i světa, které nám na základě našich dějin, kultury a víry po právu náleží.

Vytrvat a vítězství je naše.


Reklama: