Současné hodnoty se hroutí, důkazem byl 17. listopad

Připomínky 17. listopadu se nesly v bouřlivé atmosféře. Stovky odpůrců de facto všeho levicového, to znamená komunistického, se pomyslně střetly s příznivci odpůrců současného mainstreamového proudu.

Petr Cvalín | reprofoto: facebook Petra Cvalína

Petr Cvalín | reprofoto: facebook Petra Cvalína
Postoje autorů, jejich myšlenky a názory ne vždy jsou v souladu s postoji, myšlenkami a názory všech členů redakce. Ovšem jakýkoliv text prostý politické korektnosti na tento web patří

To, co se odehrálo na desítkách míst v Praze je znakem toho, že současné hodnoty se hroutí. Ani jedna, ale ani druhá strana není spokojená s tím, jakým směrem se ubírá naše republika. Mimochodem, 17. listopad měl být znakem masivních protestů vůči komunismu a zejména KSČM. A to hlavně na pražské Národní třídě, kde byl vytvořen lidský řetěz se svíčkami. Ovšem organizátoři této akce musí být zklamaní, neboť účast byla velmi malá. Nutno podotknout, že k protestům na Národní třídě byly využívány děti, což já odsuzuji.

Položme si otázku, proč tak málo lidí v Praze dávalo najevo odpor vůči komunistům. Odpověď je jednoduchá. Sliby, dané po 17. listopadu 1989 se nedaří naplnit a zřejmě se ani naplnit nepodaří. Mnoho lidí si uvědomuje, že roku 1989 byli podvedeni. V dnešní aktuální politické situaci a politickém systému mnoho lidí žije v beznaději. To je fakt, který nelze popřít. Fakt, který si leckdo z těch, kteří 17.11.1989 cinkali klíči, nejen uvědomuje.Postoje autorů, jejich myšlenky a názory ne vždy jsou v souladu s postoji, myšlenkami a názory všech členů redakce. Ovšem jakýkoliv text prostý politické korektnosti na tento web patří | Autor je člen KSČM.