Korporátní majetek není soukromý. To je obrovská lež

Jakkoliv jsem v poslední době vyjádřil určitou skepsi ohledně projektu Realisté, musím se Petra Robejška naplno zastat ohledně jeho vztahu ke korporacím. Pan Robejšek to vidí naprosto správně a já bych to formuloval takto:

Petr Hampl

Petr Hampl
1) Korporátní majetek nemá být pokládán za soukromý a nemá požívat stejné ochrany jako soukromé vlastnictví.

2) Korporátní vlastnictví má být chráněno, pokud je to výhodné pro celou společnost. Pokud to výhodné není, neměli bychom mít žádné zábrany regulovat nebo jednoduše zabavit a rozdělit třeba mezi drobné podnikatele.

3) V praxi je tomu ovšem tak, že nežádoucí důsledky regulací (i dobře míněných) většinou překonávají přínosy.

Státní byrokracie se chová ještě mnohem hůř než korporátní, navíc jsou korporace schopny téměř všechno obejít, případně přenést náklady na zákazníky a drobné subdodavatele. Je tedy zapotřebí postupovat s maximální opatrností a uvážlivostí.