Další střípky z Číny

Během své týdenní návštěvy Číny jsem v rámci provincie Če-ťiang navštívil jednak hlavní město provincie Chang-čou, kde nedávno proběhl summit G 20. Dále průmyslové a obchodní centrum této provincie, město Ning-po.

Jiří Paroubek

Jiří ParoubekHlavní město provincie má 9 milionů obyvatel, Ning-po má 8 milionů obyvatel a nedaleko tohoto města leží rozvojová zóna. Tato zóna je určená pro zahraniční investory a showroomy zemí střední a východní Evropy včetně ČR.
kup-zde

Rozvojová zóna poblíž města Ning-po má zájem na tom významným způsobem podpořit příliv zboží pocházejícího z ČR. V polovině června příštího roku se v Ning-po uskuteční veletrh pro země 16+1, kde pochopitelně bude i expozice ČR a kde budou české firmy moci ve stálém showroomu vystavovat své zboží. Pro české firmy je to velká příležitost k průniku na čínský trh. Celá veletržní akce proběhne pod českou záštitou. Největším problémem současné ekonomické spolupráce mezi Čínou a ČR je naprostá nevyváženost obchodní výměny. Za minulý rok dosáhl objem zahraničního obchodu České republiky Čínou s18,1 miliardy eur, z toho byl ovšem český export jen 1,67 miliardy eur a import z Číny 17,04 miliardy eur.

Pro srovnání, v čínské televizi nyní běží, při příležitosti státní návštěvy čínského prezidenta v Chile, detailní informace o obchodech mezi Chile a Čínou. Obchodní výměna mezi těmito dvěma zeměmi dosáhne letos 32 miliard dolarů. To je jen tak mimochodem 11 let poté, co země podepsaly dohodu o spolupráci a staly se strategickými partnery. Čínská televize CC TV, která vysílá v angličtině, uvádí také ve svých pořadech ukázky toho, jaké produkty Chilané do Číny vyvážejí.

Jedním z těchto produktů za cca 600 milionů dolarů ročně jsou třešně. Je to 92 % veškeré produkce chilských třešní. CC TV přinášela krásné záběry jednak z třešňových alejí, ale také z vinic, protože významnou součástí exportu je i chilské víno. Samozřejmě, že těžiště exportu Chile spočívá na dodávkách surovin, především exportu měděného koncentrátu. Nemalou položkou exportu Chile jsou také výrobky z ryb. Atd.

Číňané naopak do Chile exportují levné čínské zboží, které má na trhu velký odbyt, a to zejména u vrstev chilského obyvatelstva s nižší kupní silou. Vzájemná spolupráce je pro obě země velmi přínosná.

Číňané mají zájem nejen na vlastním exportu, ale také na zvýšení českého exportu do Číny, protože chápou, že není možné udržovat dlouhodobý deficit obchodní bilance mezi ČR a Čínou v neprospěch ČR. A samozřejmě mají zájem v ČR investovat. A do budoucna má být právě provincie Če-ťiang podle čínského prezidenta provincií, která se má starat o vztahy se zeměmi střední a východní Evropy A nejde jen o hospodářskou spolupráci. Číňané mají zájem také na spolupráci univerzit, protože jim chybí například vysokoškolsky vzdělaní tlumočníci a překladatelé znající slovanské jazyky. Zde je možná spolupráce s některou z našich vysokých škol na vytváření kateder slavistiky v Chang-čou nebo městě Ning-po.

e-shop-ceska-expedice

Z diskusí, které jsem s představiteli provincie Če-ťiang a obou měst, Chang-Čou a Ning-po, a s představiteli hospodářských komor provincie Če-ťiang, vedl, plynulo, že největší zájem mají jednak o tradiční české výrobky, jako je například křišťál anebo české pivo, ale také o špičkové české technologie a výrobky typu čistíren odpadních vod, bioplynových stanic. Ale zajímají je i projekty na bázi nanotechnologií a pochopitelně produkce ultralehkých a malých letadel. Jsou připraveni jak ke koupi takových výrobků, tak k tomu investovat do společných podniků jak v ČR, tak v Číně.

Stejně tak je velký zájem o české umělecké soubory, i když možná čínské publikum není tak nakloněné vážné hudbě jako Japonci. Možná, že by zde našli uplatnění i mnozí výborní čeští interpreti popu. Populární hudba je to, co zde mladí silně vnímají. Čínský trh se z našeho pohledu zdá být nekonečný a byla by škoda omezovat se v rámci ideologických floskulí při jeho posuzování. Ideologická předpojatost není v mezinárodním obchodě dobrým rádcem.

Číňané mají zájem o byznys, spolupráci v mnoha oblastech. Mimochodem, město Chang-čou je městem už na první pohled kosmopolitního charakteru, vynikajícím způsobem urbanisticky řešené, s velkými plochami zeleně a také s výtečnou architekturou. Významnou část projektů ve městě vytvořili zahraniční architekti. Moderní část Chang-čou připomíná svým vzhledem více moderní pařížskou La Défense či nejmodernější části Berlína, než nějaké asijské město.

Úplně na závěr chci dodat, že celá provincie má 55 milionů stálých obyvatel, což odpovídá zhruba počtu obyvatel Francie, a dalších 15 milionů Číňanů je zde za prací z jiných částí Číny.