Na migranty je v rámci ministerstva vnitra vyčleněno šokující číslo jedna a půl miliardy korun

Podívejme se na kompletní vyčíslení peněz, které vydává vláda na migranty. Sobotka s Babišem a Bělobrádkem vyplatili například takzvaným neziskovým nestátním organizacím na trvalou integraci migrantů do České republiky jen za minulý rok více než 71 mil. korun.

Tomio Okamura | reprofoto: psp.cz
A v letošním roce jen samotné Ministerstvo vnitra vyplatí takzvaným neziskovkám 21 mil. korun. A jen samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí 19 mil. korun. Celkově je v rámci Ministerstva vnitra vyčleněno ze státního rozpočtu na migranty šokujících 1,5 mld. korun. Další více než čtvrt mld. korun, konkrétně 287 mil., vynaložila Sobotkova a Babišova vláda na mzdy státních zaměstnanců, na provozní náklady a na investiční náklady v souvislosti s řešením migrace do České republiky. Jen chod azylových zařízení stojí české daňové poplatníky 100 mil. korun ročně. Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda naposledy minulý měsíc vyčlenila, respektive před dvěma měsíci vyčlenila z rozpočtu další více než půl mld. korun na integraci šesti tisíc migrantů v následujících třech letech. Opět na úkor peněz pro naše české občany a proti vůli většiny z nás. A já znovu opakuji, že naše Hnutí svoboda a přímá demokracie SPD je jediným subjektem ve Sněmovně, který prosazuje nulovou toleranci nezákonné migrace. Říkáme jasně: Peníze našim lidem, ne migrantům. A samozřejmě také odmítám jakékoliv pronikání islámu do naší republiky a prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie.

Z dalších informací vyplývá, že celkově sečteno jeden migrant stojí Českou republiku jen v úvodní fázi přijetí v průměru 69 tis. korun, přičemž Evropská unie uplácí českou vládu dalšími penězi. Česká republika dostává za každého relokovaného jedince příspěvek 6 tis. eur, to znamená přibližně 162 tis. korun. A za každého přesídleného jedince 10 tis. eur, to znamená cca 270 tis. korun. To je samozřejmě zcela směšná částka, protože se jedná vesměs o arabské či africké muslimské migranty, kteří nemají pracovní návyky, nic neumí, budeme je živit na sociálních dávkách a jejich přítomnost působí sociální pnutí a zvýšenou kriminalitu. Ostatně to jsme viděli již na pokusu o znásilnění zdravotní sestřičky v nemocnici Na Bulovce. Náklady na integraci se tak pohybují v miliardách korun ročně. Tito migranti navíc zatíží svým nepřizpůsobivým chováním Českou republiku na nekonečně dlouhou dobu. Vidíme to na zkušenostech již nejen ze západní Evropy.

polados-prepravujeme-vas-byznys

A teď se podívejme podrobněji, které takzvané neziskové organizace vysávají ze státního rozpočtu na podporu integrace migrantů do České republiky nejvíce peněz. Jmenují se takto: Slovo 21, Poradna pro integraci, Diecézní charita, INFO – DRÁČEK, Most pro Meta – společnost pro příležitosti mladých migrantů, dále jsou to neziskové organizace: Centrum pro integraci cizinců, Centrum pro média, ekologii a integraci, Centrum multikulturního vzdělávání, Multikulturní centrum Praha, InBáze, sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Občanské sdružení Foreigners, SOZE, Klub Hanoi a mnoho dalších takzvaných neziskových organizací. (Místy smích v sále.) Tak já nevím, co je na tom někomu k smíchu. Bylo to tam napsáno v té zprávě, Klub Hanoi… (Předsedající: Prosím, pokračujte.) Například jen na Azylový migrační a integrační fond pro cizince šlo téměř 50 mil. korun. A na bezplatnou výuku přizpůsobenou cizincům třetích zemí utratilo Ministerstvo školství 8 mil. korun. Absolutně šokující je například to, že organizace s názvem Poradna pro integraci dostala více než 7 mil. korun na podporu zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice. Co to má znamenat? Je tato vláda normální? Co k tomuto jednání vlády více dodat? Já znovu zopakuji, že organizace s názvem Poradna pro integraci dostala více než 7 mil. korun na podporu zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice. A pak tady slyšíme, že jakýsi klub Hanoj ještě dostává peníze na integraci cizinců. Tak takhle jedná vláda Sobotky, Babiše a tady pana Bělobrádka.

A do této situace znovu říkám, že Sobotkova a Babišova vláda rozhodla přijímat do České republiky další a další cizince, tedy migranty, ovšem navíc tentokrát z arabských a afrických zemí. Dá se tedy zjednodušeně, avšak zcela pravdivě říci, že Sobotkova a Babišova vláda se přímo podílí na zvyšování kriminality v České republice a jedná tak vysloveně proti zájmu slušných a řádných občanů, jelikož cizinci v České republice, a vyplývá to i z této zprávy, se v roce 2015 podíleli na celkové trestné činnosti v naší republice 7,4 %, a jedná se tedy o nárůst trestné činnosti cizinců v naší republice. Naopak u občanů České republiky se počet stíhaných, vyšetřovaných či odsouzených osob vloni meziročně snížil. Výše uvedené je pozoruhodné z toho pohledu, že v České republice žije v poměru k počtu obyvatel pouze 4,4 % cizinců. Jednoduše řečeno mají cizinci žijící v České republice v poměru jednou tak velkou kriminalitu než občané České republiky a jejich kriminalita se statisticky neustále zvyšuje.

Vloni bylo na našem území zjištěno více než 8 tis. nezákonných cizinců, konkrétně 8 563, což je nárůst o 56 %. Všichni samozřejmě víme, že to je jen špička ledovce, protože drtivou většinu cizinců pohybujících se na území České republiky se vůbec nedaří zachytit.

Jsem rád, že také zpráva přímo potvrzuje pravdivost politického programu našeho Hnutí svoboda a přímá demokracie SPD, když se ve zprávě jasně říká, že je fakticky nemožné integrovat do naší společnosti tak velké množství cizinců z kulturně odlišných zemí. A zpráva dodává, že to vede k vytváření uzavřených komunit, které jsou nepřátelské k evropskému kulturnímu prostředí. Ukazuje se opět, že je zcela správné to, co já i naše Hnutí SPD od počátku prosazujeme: Tedy nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny, a prosazujeme také zákaz propagace islámského práva šaría na území České republiky. Sobotkova vláda je ale hluchá a slepá, nadále přijímá do České republiky africké a arabské migranty. A my v našem hnutí říkáme jasně a už jsem to tady říkal: Peníze našim lidem, ne migrantům.

banner-cex-660x220

Ale zpátky ke zprávě. Pozoruhodné jsou další údaje, které opět potvrzují to, co po celou dobu říkám. Ohledně napomáhání nelegální migraci byli v Evropě kromě občanů Evropské unie nejčastěji zadrženi občané Sýrie s legálním pobytem v některé zemi EU. Zajímavé je, že na předních místech ohledně napomáhání nezákonné migraci figurují také občané Švédska, přičemž sama policie uvádí, že podle jejich jmen lze usuzovat na jejich arabský původ. Platí tedy to, že tito lidé pouze zneužívají benevolentní evropský systém a parazitují na něm, aby podporovali další nezákonnou migraci z arabských zemí do Evropy. Velmi nemile mě opět překvapilo to, když jsem se v této nejnovější policejní zprávě dočetl, že Sobotkova a Babišova vláda, cituji: „Distribuuje v zahraničí materiál pro přípravu potenciálních migrantů v zemi původu, jehož cílem je zvýšení jejich informovanosti.“ Konec citátu.*

To je opravdu další neuvěřitelné a řekl bych až skandální jednání této vlády. A v dalším odstavci se píše o tom, že si lidé mohou zjistit na webu o různých možnostech financování projektů na integraci cizinců v České republice. Takové jednání je přímo proti zájmu většiny občanů České republiky. Je to extrémní jednání.

Rád bych se také zastavil u informací BIS, Bezpečnostní informační služby, která na našem území už vloni zjistila muslimy sympatizující s myšlenkami Islámského státu. Opět se o tom píše ve zprávě. Jedná se o české konvertity, tedy Čechy, kteří přestoupili na islám, a o muslimy mladší generace žijící v České republice. Česká Bezpečnostní informační služba hodnotí v aktuální zprávě tyto lidi žijící na území České republiky jako potencionální nositele rizik spjatých s teroristickou činností.

Co tedy říci na závěr? Znovu a znovu se ukazuje potřeba prosazování politického programu našeho hnutí SPD, který zcela otevřeně a bez politické korektnosti prosazuje bezpečnou, prosperující, spravedlivou a suverénní Českou republiku. A pochopitelně, takové zprávy, co tady předkládá vláda, naše hnutí SPD v žádném případě nemůže podpořit.Projev na 53. schůzi sněmovny 8. prosince 2016 ke Zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015