Případ Afghánce, který znásilnil sestřičku v nemocnici Na Bulovce

Podívejme se na tento případ prizmatem politického islámu.Už jsem psal dříve, že tento případ odpovídá přesně modu operandi islamizace Západu právě nástroji politického islámu, podle nařízení islamizace prostřednictvím Hidžry (cestováná) a džihádu.

Jiří Kobza

V praxi to vypadá asi takto (konec konců, tu praxi vidíme denně na západ a na jih od našich hranic):

Krok 1: Umírněný, tolerantní , přátelský, nepraktikující muslim se vetře do přízně „nevěřících“, slouží jim oddaně a obětavě. Získá si jejich důvěru, protože nevěřící nemají potuchy, že existuje islámské pokrytectví Al Taqíya a ani neslyšeli o poslání muslimů šířit islám do neislámských zemí.

Krok 2: Dotyčný muslim si vyslouží právo přestěhovat se a usídlit se na západě, kde začne pracovat, podnikat a vůbec se chová velice integrovaně

Krok 3: V rámci zákona o slučování rodin si smí přívést rodinu. Členové této rodiny si už ale nepotřebují povolení k pobytu zasloužit, k získání povolení stačí využít slabosti demokracie a falešného humanismu za halasného povyku X aktivistů, integračních agentur a neziskovek.

Krok 4: Tito členové rodiny si v rámci zákona o slučování rodin po získání trvalého pobytu také smějí také přivést členy svých rodin, kteří už ale vůbec nemusí být integrovaní ani tolerantní vůči západu. Hnízdo se zvětšuje.

Krok 5: Rostoucí muslimská komunita se propojí s už existujícími muslimskými spolky a začne si nárokovat uznání jako nějaký kulturní či náboženský spolek, začne vyžadovat státní příspěvky na provoz a povolení k výstavbě a provozu „islámského kulturního centra“ pokud ne rovnou mešity. Zde se objevují peníze záhadných zahraničních sponzorů, anonymních islandských fondů a podobné pochybné zdroje financí.

Krok 6: Muslimové již získali občanství, mají volbní právo, organizují se společně k volbám a začínají pod slibem podpory vydírat hlavní strany a vyžadovat od nich přísliby ústupků. (Které většinou dostávají).

polados-prepravujeme-vas-byznys

Krok 8: Muslimský spolek začne pomaloučku polehoučku nárokovat ústupky majoritní společnosti vůči své „víře a kultuře“ za pomoci zkorumpovaných nebo hloupých politiků: postupně vyžadovat povolit šátky ve školách, zákaz vepřového ve školních jídelnách, přestávky na modlení,ztlumení kostelních zvonů atd. Současně vidíme rostoucí počet muslimů v muslimských oděvech na ulicích (lepší než bilboard na přinucení společnosti, aby si začala zvykat na přítomnost islámu). Zkrátka, kolečno za kolečkem už začali odkrajovat z našich svobod a tradic.

Krok 9: Muslimů je zde již tolik, že mají své lidi v samosprávách, v parlamentu i ve vládě, Současně jsou své požadavky schopni vynucovat i rozsáhlými nepokoji na ulicích a terorismem. Začne se věřejně uplatňovat šaríja.Objeví se první no-go zony. Původní obyvatelstvo zastrašené násilím a vlastní legislativou, se začne stahovat z kritických oblastí.

Krok 10: No-go zony se rozšiřují a vznikají v nich jakési minichalífáty, kde platí nemilosrdně šaríja, kde státní moc není respektována a ani nevynucována. Pro zbylé jinověrce nastupuje uplatnění Ummarových zákonů o pravidlech pobytu jinověrců v islámském prostředí.

Na konec nastoupí zánik naší civilizace, kultury, tradic a ve velmi mnoha případech i života, jak jsme mohli vidět například na příkladu Libanonu v 80tých letech.