Debatní klub: Národ

Antonín Baudyš a Tomáš Koloc povedou debatu na d tématem: Národ. Co si kdo pod tímto pojmem představuje, co by si představovat měl a naopak co spíše, či určitě ne? Otázek kolem výkladu a správného pochopení slova národ je hodně.

Antonín Baudyš a Tomáš Koloc | foto: debatniklub.cz (Studio Kolektif – YouTube)
„Jde o často používaný i zneužívaný termín, pod kterým se sjednocují společenství nebo naopak dochází k jejich diferenciaci a členění na menší „národnostní“ skupiny. Co tvoří základ národa? Jsou nějaké podmínky a pravidla, která umožňují každému najít cestu k zodpovězení otázek – co mám dělat – jak mám žít – jak se mám chovat – abych byl členem národa? Musí se člověk do národa narodit nebo se může stát členem národa v dospělosti?“ komentuje režisér Debatního klubu Alexandr Vojta tento nová díl, který se věnuje tak citlivému a intimnímu tématu.

Antonín Baudyš, který sám sebe představuje takto: Podle vystudovaní filozof. Dříve řeholník, pak chvíli učitel němčiny. Posledních deset let astrolog. Učí se, co je to rodina. Kouká, co dělat se životem, aby jednou na něj mohl vzpomínat, jako na něco, co stálo za to.

Tomáš Koloc, družstevník jediného českého družstevního periodika, týdeníku www.kulturni-noviny.cz a jeho redaktor, který se zároveň zabývá etnologií, a to nejen ve své druhé práci terénního pracovníka v sociální sféře.


Reklama: