Senilní opilec z Hradu: Politika je nejkrutější řemeslo na světě. Vůdce opozice – to je zajímavější povolání

Vážený pane hejtmane, vážení členové zastupitelstva, vážené paní starostky a páni starostové, dámy a pánové, úvodem mně dovolte, abych blahopřál panu hejtmanovi, byť s krátkým časovým zpožděním, k jeho zvolení do funkce hejtmana Královéhradeckého kraje. Upřímnou soustrast, pane hejtmane. Já totiž vím, co to znamená, stát na špičce hory, kde je studený vítr, kde to klouže a kde lidé pod vámi se vás snaží z té špičky strhnout. Takže, politika je nejkrutější řemeslo na světě. A také nejriskantnější. A také nejkrásnější, jak říká nově zvolený americký prezident Donald Trump.

Miloš Zeman nalitý jako slíva

Mám to štěstí, nebo možná tu smůlu, že jsem v průběhu svého politického života byl jak představitel opozice, po dobu pěti let, tak předsedou vlády, po dobu čtyř let. Takže, troufám si tvrdit, že znám politický život z obou stran politické mince, a mohu vám říci, že povolání vůdce opozice je zajímavější. Můžete kritizovat, můžete nabízet alternativy a nebrodíte se v detailech, které nutně musí řešit vládní politici ať na krajské nebo centrální nebo komunální úrovni. Já si vzpomínám, jak na zasedání mé vlády se každý týden řešilo padesát bodů, a museli jste nastudovat minimálně dva tisíce stránek, a ještě se v nich orientovat alespoň tak, aby vás novináři nepokládali za úplného idiota, což je někdy docela obtížná záležitost. Takže na základě této zkušenosti mně dovolte, abych blahopřál ne jenom krajské koalici, ale i krajské opozici, protože obojí je užitečné a obojí má v demokracii smysl a vzájemně se doplňuje.

A nyní mně dovolte několik poznámek ke Královéhradeckému kraji. Bylo by pošetilé, kdybych vám říkal fakta, která o svém kraji znáte desetkrát, možná stokrát lépe než já. Chtěl bych jenom vyjádřit radost, že od mé poslední návštěvy tady klesla nezaměstnanost, takže je tříprocentní, a ten okres Rychnov nad Kněžnou je dokonce rekordmanem v míře nezaměstnanosti v tom dobrém slova smyslu. Vzrostla tady reálná mzda, asi o pět procent, ale co mě nejvíce zaujalo, byl růst jak domácích tak zahraničních turistů v průměru o dvacet procent.

Musím říci, že jako člověk, který sjezdil skoro celou zeměkouli, říkám s naprostým vědomím, co říkám, že žijeme v nejkrásnější zemi na světě. Ale to musíte poznat teprve po návštěvách těch ostatních zemí. A právě proto si myslím, že po období euforie po pádu železné opony nastal čas, abychom si krásu vlastní země uvědomili a podporovali domácí turistický ruch. V Rakousku se dokonce tomu říká, jak víte, turistický průmysl, a proč ne?

A další věc, na kterou se těším, bude návštěva Vrchlabí, minule jsem byl v Kvasinách. V obou případech je to podnik ŠKODA AUTO, a myslím, že většina z vás ví, že ŠKODA AUTO je největším exportérem právě do Číny, tedy že největší podíl na exportu je právě čínský trh. A to je jeden z důvodů, proč se ve své práci trvale snažím podporovat hospodářské vazby s Čínou, protože je povinností každého politika, aby podporoval naše exportéry, případně příliv zahraničních investic, a tím přispěl k zajišťování nadále nízké míry nezaměstnanosti a samozřejmě i růstu reálných mezd, protože k čemu je vám ekonomický růst, když neroste životní úroveň.

loading...

Poslední poznámka, pane hejtmane, vás nepotěší. Vaši kolegové už vědí, že s sebou vozím knihu, které oni říkají kladivo na hejtmany. Je to kniha, která je vydána Státním památkovým ústavem. Obsahuje podle jednotlivých krajů seznam destruovaných objektů a je doprovázena i fotografickou dokumentací, takže zítra večer, pane hejtmane, si počtete a pak si objednáte tuto knihu a budete zpytovat svědomí a takové ty výmluvy, že to patří někomu jinému, vždy odrážím citací Saint-Exupéryho, každý má odpovědnost za svoji růži, a každý hejtman má odpovědnost za jakoukoli kulturní památku, která se nachází na území jeho kraje.

A mimochodem, teď pojedeme do Rudníku, kde máte zborcený evangelický kostel, jemuž se propadá střecha, takže si v Rudníku na toto téma ještě spolu promluvíme. Ale v tom seznamu, který jsem četl, mě zaujal, a to jinde v takových krajích není, velký počet církevních objektů, které takto chátrají a přitom jsou památkově chráněny. Tak si říkám, církev teď dostává ročně dvě miliardy na restitucích, takže by mohla být tak laskavá a mohla by opravit alespoň ty objekty, které jí patří, nehledě na to, že by mohla přispět i na objekty, které jí nepatří, například na hospice.

A tím bych skončil, protože v Červeném Kostelci jsem se před časem seznámil s prací lidí, kteří se zabývají hospicovou problematikou. Zakladatelce hospicového hnutí paní Svatošové jsem velmi rád udělil státní vyznamenání, a myslím si, že je velmi dobré, abychom se vedle standardních podmínek ve zdravotnictví zabývali i touto oblastí.

V Americe umírá v hospicích padesát procent lidí, u nás tři procenta. Myslím si, že je to chyba, protože ti z vás, kdo byli v LDNkách, vědí, že, při vší úctě k nim, to není psychologicky důstojné umírání. Takže když jsem jmenoval nového ministra zdravotnictví pana Ludvíka, tak jsme se spolu dohodli, že připraví nový zákon o hospicové péči tak, aby pojišťovny mohly plně hradit náklady na tuto péči a aby hospice nebyly z velké části odkázány pouze na dobročinnost. Protože prezident nemá jenom jezdit po kraji a říkat, ó jak tady máte krásně, prezident, i v rámci svých pružných kompetencí, se má, viz tento konkrétní případ, snažit tomu kraji pomoci. A není pomoc velká nebo malá, je prostě pomoc.

Takže, přeji Královéhradeckému kraji, aby se mu dobře pod novým vedením dařilo, a vám všem přeji životní pohodu a radost z té kruté politické práce.

Děkuji vám za vaši pozornost.Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli Královéhradeckého kraje | Hradec Králové | 15. února 2017

loading...
Reklama:
loading...