Naše armáda v Pobaltí nás nezachrání

Politik a herec Martin Stropnický (ANO) má příští týden na schůzce NATO v Bruselu podepsat smlouvu o začlenění naší 4. brigády rychlého nasazení pod Německé velení v pobaltí. Vedoucí silou se tak stane v Evropě Bundeswehr.

Radovan Vích

To vše v době, kdy nemáme dostatek vlastních sil na teritoriální obranu našeho státu, kdy BVP2 jsou již dva roky za prahem životnosti a armáda není doplněná a vycvičená, tak ještě vyčleníme jednu brigádu ze dvou (tu lepší) pro mezinárodní zájmy.


Z hlediska mezinárodního, ve Velké Británii rezonuje aktivace článku 50 o vystoupení z EU a Marine Le Pen směřuje k triumfálnímu vítězství v blížících se prezidentských volbách ve Francii, což samozřejmě v případě jejího úspěchu bude znamenat počátek definitivního rozpadu EU, protože dva zakládající státy s největšími a nejvýkonnějšími ekonomikami v rámci eurozóny by se ocitly mimo EU a síla Německa by tak zásadně posílila. To bude pro ostatní státy nepřijatelné. Dalším důležitým hráčem je Donald Trump, který se snaží (k nelibosti elitářů z EU) najít společnou řeč s Vladimírem Putinem na definitivním poražení Islámského státu, a urovnání a stabilizaci politických poměrů v Libyi, Sýrii a Blízkém východě. Vše tedy v současné době směřuje v mnohem větší orientaci na NATO, protože EU je slabá a bude slábnout i nadále a naše schopnosti vlastní obrany se rovnají téměř nule.

Ministr obrany USA James Mattis oznámil při své včerejší návštěvě centrály NATO v Bruselu, že míra trpělivosti s financováním NATO ze strany USA ve srovnání s ostatními státy dosáhla pomyslného vrcholu a USA by mohly přestat své závazky ve smyslu článků 4 a 5 Washingtonské smlouvy ve vztahu ke svým spojencům plnit. Stanovil také termín – do konce tohoto roku. Částku 2% výdajů HDP na obranu, ke kterým se všechny členské státy zavázaly, splňuje pouze šest států z osmadvacítky. My jsme až na pomyslném chvostu. V podstatě by to znamenalo navýšit rozpočet na obranu o 100%, což je nereálné. Armáda není z důvodu svého dlouhodobého podfinancování tyto prostředky schopna okamžitě smysluplně absorbovat (chybí potřebné kapacity), problém je i z hlediska délky termínů trvání jednotlivých výběrových řízení velkých modernizačních projektů a hlavně by se musel snížit zřejmě rozpočet MPSV, který dnes dosahuje astronomické částky 540 mld (!) korun. Tímto opatřením by Sobotkova vláda nemohla dostát slibu svým voličům, tedy zejména stále vzrůstající armádě státních úředníků a pobíračům různých neadresných sociálních dávek.

Na armádu je letos v kapitole státního rozpočtu vyčleněna částka 1,08% a to je opravdu zoufale málo. Argumenty ministra Stropnického, že navyšujeme její roční rozpočet až o 10% neobstojí. Jedná se o částku 5 miliard korun, které armáda díky své nekoncepčnosti v podstatě pouze „projí“ ale nejsou utráceny za smysluplné modernizační projekty. Naše armáda není schopná dlouhodobého nasazení a bránění území našeho státu vlastními silami a prostředky. Není dodržován článek 3 Washingtonské smlouvy (..smluvní strany budou udržovat a rozvíjet svoji individuální schopnost odolat ozbrojenému útoku.) a to dlouhodobě. To jak se podepsaly všechny naše předchozí a současná vláda na stavu naší armády, hraničí s trestní odpovědností.

Někdo se nám snaží opakovaně vštípit, že náš největší nepřítel je Rusko. Ve skutečnosti naším největším nepřítelem je současná vláda, která provádí tuto „probruselskou“ rétoriku umocněnou ještě různými nesmyslnými směrnicemi a nařízeními EU o normách na banány, žárovky, inkoust a vosk, které omezují svobodu našich občanů. Dalším naším opravdovým nebezpečím jsou miliony ilegálních imigrantů, kteří se pohybují napříč Evropou a nikdo o jejich pohybu nemá přehled. Jejich počet bude stále více narůstat s postupným příchodem teplého počasí, a pokud se někdo holedbá myšlenkou, že nikoliv, tak tato úvaha je mylná. Terorismus a šíření a propagace islamismu jsou pro nás opravdovým nebezpečím a vyčlenění 4. brn do pobaltí nás nezachrání. Za důsledky postupné islamizace Evropy ve všech formách ale již současná vláda nést odpovědnost nebude. Tu bude nést vláda, která vzejde z nadcházejících voleb. Doufejme, že to bude vláda vlastenecká a nikoliv probruselská. V opačném případě nám totiž pomáhej pánbůh.