Lithium – kdo se nepoučí ze svých chyb, ten je znovu opakuje

Je třeba se vrátit do nedávné historie. Po nástupu komunistického režimu byly drancovány naše zásoby uranové rudy. V době závodů ve zbrojení a především výroby jaderných hlavic by to byl více než zlatý důl.

Miroslav Sládek | reprofoto: parlamentnilisty.cz

Bohatství tak odplývalo v nekonečných vlacích na Východ a nepřátelé režimu umírali na nemoci z ozáření. Naše země tak krvácela ze všech ran a finanční ztráty se nedají ani vyčíslit, nehledě k tomu, že zatím ani jedna vláda od roku 1989 nevyslyšela letitý požadavek naší strany na požadování reparací nejen za okupaci, ale i za drancování našich přírodních zdrojů. Nikdo se zatím neodvážil požádat právního nástupce Sovětského svazu o úhradu takto napáchaných škod.


Z minulosti jsme se prokazatelně nepoučili. Většina lidí si pamatuje z komunistického režimu jenom to falešné pozlátko údajných sociálních jistot. Proto také volí stále dokola prominenty toho režimu, který měl být údajně revolucí v listopadu 1989 odstraněn. Proto je vedení státu v rukou bývalých komunistů a estébáků. A tak nepoučeni z minulých chyb se dopouštíme jejich opakování.

V případě nerostného bohatství dokonce do písmene. V Krušných horách je velké ložisko lithia. Vědělo se o něm již dávno, neboť doprovází cín, který se na Cínovci, jak jinak těžil. Nyní však, zvláště se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí, nepleťme si s ekoterorismem, jsme na počátku velkého rozmachu výroby elektromobilů. Jelikož jsou závislé na kvalitě baterií, jejichž podstatnou složkou je právě lithium, stává se z lithia nový uran.

Opět je naše země na čele seznamu nejbohatších nalezišť. Opět se kolem zásob rojí zájemci, tentokrát však ne z Východu, ale ze Západu. Opět však chtějí využít naší slabosti a podřízenosti k drancování našich zdrojů a okrádání nás všech. Na čele tohoto pelotonu je dříve politička, nyní byznysmenka Madeleine Albrightová, česká to rodačka, která shodou okolností navštěvovala stejné gymnázium v Kostelci nad Orlicí, jako já, i když podstatně dříve. V souvislosti s touto českou rodačkou je však třeba upozornit na jeden podstatný rys její povahy. Po odchodu z politiky se pokoušela nepříliš úspěšně podnikat. Pro svoje podnikání však dokázala odhodit i ty dosud předstírané morální principy. Dala se dohromady s kosovsko-albánským vrahem H. Thacim. Za slib podílu na obchodu s lidskými orgány a pašování drog, protože tamní muslimská mafie se ničím jiným nikdy nezabývala, kryla politicky pachatele válečných zločinů a masového vraha tak důkladně až jej prosadila na post prezidenta samozvané republiky Kosovo. Peníze nepáchnou a dolar zvláště.Jak je vidět z tohoto jejího chování v nedávné minulosti, nemůžeme mít nejmenších pochyb, že i zájem o těžbu lithia je veden stejně nečistými úmysly nejen od ní, ale i od všech ostatních zájemců. Ovšem jeden rozdíl proti minulosti tady je. Zatím v dolech na lithium nepracují v politických procesech odsouzení nepřátelé režimu. Ale co není, může být.

My Republikáni zdůrazňujeme, takovýto zlatý důl musí zůstat v našich rukou, součástí národního majetku, nesmí být k němu umožněn přístup žádné firmě s cizím kapitálem. Veškerý zisk z tohoto zlatého dolu musí zůstat v republice a stát se součástí státního rozpočtu. A nejedná se o nějakou malou částku, odhadované zásoby jsou přes šest milionů tun lithia doprovázeného cínem a wolframem. Odhadovaná cena jde přes 3 biliony korun, což je zhruba státní rozpočet České republiky na 3 let, takže bychom všechny příjmy mohli buď dát do rezervy, anebo použít na obrovské investice do inovací a infrastruktury. Důsledky například v oblasti zaměstnanosti a životní úroveň by byly prospěšné nejen pro současnost, ale především budoucnost.

Každý pokus zcizit tento zdroj anebo zisk z něj zmenšit musí být posuzován jako vlastizrada a trestán hrdelním trestem, včetně propadnutí majetku, bez ohledu na funkci pachatele.