NE státní podpoře politických a zločineckých neziskovek

Vláda navrhuje zákon o veřejné prospěšnosti, který má mimo jiné propůjčit některým nevládním neziskovým organizacím jakési „potvrzení“ toho, že dělají to, co je pro veřejnost skutečně dobré. Na obzoru je tedy další vládní paskvil.

Tomio Okamura | foto: spd.cz

My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) říkáme jasně – prosazujeme ukončení jakéhokoliv financování neziskových organizací s politickým programem z veřejných prostředků nebo z prostředků ze zahraničí s nejasným původem.

Vládní zákon nejenže neomezuje financování rádoby prospěšné společnosti ze zahraničí, ale dává úlevu v bezúhonnosti statutárních osob – říká např.: „Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti“.

Takže když agent Islámského státu nebude mít náhodou čistý výpis z trestního rejstříku, ze státu, který de facto neexistuje nebo nemá relevantní evidence – např. Libye, Irák atp. – pak mu stačí “napsat“, že je opravdu hodný člověk. To je skandální.

Financování politických neziskovek ze zahraničí a prosazování vlivových zájmů v dané zemi je problém a měli bychom vědět, že omezování financování páté kolony ve vlastní zemi mají samozřejmě i USA, kde takový zákon platí tuším už od počátku 40 let minulého století. Rusové tento zákon mají také – a v podstatě jen zkopírovali ten americký. Cílem je samozřejmě vědět, kdo koho a za co platí. Myslím, že právě tohle by bylo třeba a my za SPD budeme navrhovat zavedení veřejného rejstříku, kde by měly být přístupné všechny informace o penězích, které sem tzv. neziskovkám s politickým programem plynou jak ze zahraničí, tak od našeho státu, případně od tzv. soukromých sponzorů.
Vládní zákon chce dále určit, které neziskové organizace, nadace či firmy pracují pro „blaho společnosti“. Myslím, že to je filozofická otázka, co je blaho společnosti. Když to bude řešit muslim, tak řekne, že když společnost přijme islám. Když nacista, tak když budeme věrni odkazu vůdce. Když to bude někdo z „pražské kavárny“, tak co nejvíce liberální společnost otevřená všem migrantům světa, jejichž potřebám a hodnotám bychom se měli přizpůsobit. A když se zeptáte mámy od třech dětí někde z Moravy, tak vám řekne, že chce bezpečnou zemi, v níž nebudou radikálové ani nepřizpůsobiví ani lidé, kteří budou měnit charakter její vlasti.

Pakliže tedy chceme posuzovat něčí veřejnou prospěšnost a definovat ji, tak by bylo potřeba v prvé řadě stanovit, co veřejně prospěšné není. Tedy, že veřejně prospěšné není něco, co by bylo v rozporu s právy a prospěchem občanů České republiky a demokratického uspořádání státu.

Tím bychom ihned vyloučili například podporu muslimské migrace, podporu těch, kdo sledují vlastní prospěch a kteří jsou proti demokracii. Tím bychom vyloučili doufám i podporu těch, kdo za cizí peníze podporují rozvrat naší země a našich hodnot. Často to sice dělají pod záminkou podpory demokracie, ale v praxi se jí bojí jak čert kříže – to vidím ve Sněmovně, kde zákon o referendu leží léta a nikomu se do skutečné demokracie, kde má kontrolu nad mocí občan, vůbec nechce.

Teď návrh vládního zákona říká, že na statut prospěšnosti mají nárok společnosti zaměřené například na pomoc cizincům v České republice. Přitom pomoc těm, kdo mají nárok na azyl dle stávajícího špatného azylového zákona, poskytuje ve velmi silné míře stát – azylanty ubytuje, živí a zařizuje jim i případnou integraci.

Co to tedy ta pomoc dle dikce zákona vlastně znamená? Zvyšování komfortu v ČR, aby migrantů přijíždělo více? A pomoc kterým? Těm legálním nebo nelegálním? A já říkám na rovinu – když tady někdo bude podporovat pomoc migraci africkým muslimům do ČR, tak s tím zásadně nesouhlasím. Pomoc skutečně potřebným cizincům preferuji v jejich zemích, ne v ČR.

Co říci na závěr. Zatím ještě neznáme konečnou podobu tohoto vládního návrhu zákona, o kterém budeme ve Sněmovně hlasovat. A na té závisí – jelikož na jednu stranu potřebujeme zákon podle amerického nebo ruského vzoru, který by rozkryl financování propagandistických rádoby veřejnoprávních spolků ze zahraničí. Na další stranu chceme podporovat všechny, kdo pomáhají našim skutečně potřebným lidem nebo dělají nezištně práci pro naši zemi a naše lidi – mám na mysli například pomoc starým a bezmocným nebo zdravotně postiženým spoluobčanům. Ale rozhodně nechceme podporovat ty, kdo tuhle zemi pod pláštíkem dobročinnosti a veřejnoprávnosti naopak ničí. Anebo na systému jen parazitují, jako třeba Transparency International (TI), která vybírá peníze od firem a to i od státních za rádoby audity transparentnosti, které pak za peníze vypracovává její zakladatel a parta na TI napojená. To je čistý raketýrink – vybírání výpalného za to, že TI řekne, že jste čistí.

Zákon, který by podporoval neziskové organizace s politickým programem já a naše hnutí SPD rozhodně nepodpoříme.