EU jako stará konzerva

Mnoho lidí se ptá, proč projekt sjednocené Evropy nezažívá právě nejlepší období a oslavy šedesáti let od založení byly spíše tryznou?

Vojtěch Filip | foto: commons.wikimedia.org

Odpoví si pak většinou sami s tím, že není proč věřit byrokratům, kteří o obyčejných lidských starostech nic neví. Současná EU nedokáže chránit dostatečně obyvatele členských zemí před teroristickými útoky. Vinou vlastních špatných rozhodnutí se začíná postupně rozpadat.

Loučí se Velká Británie. Ale málokdo z „Brexitu“ viní pouze Brity. Viníkem jsou pro většinu občanů unie především „mocipáni z Bruselu“. Tedy hrstka tzv. „vyvolených“, kteří ovládají EU a těží z ní jen pro sebe. Unie měla sloužit lidem. Žel, však neslouží jim ani omylem.

Člověk by očekával snahu o změnu a alespoň trochu sebereflexe. I v tomto ohledu se však eurokomisaři a tzv. „lídři“ otočili k lidem zády. S takovým postojem a rozhodováním se nelze smířit. KSČM vždy bránila, brání a bude bránit většinu, zájmy lidí práce, nikoliv pouze zájmy horních pater a jen pár těch vybraných… Místo, aby šla EU s dobou, a snažila se lidem a jejich potřebám více přiblížit, čím dál tím víc připomíná jídlo z konzervy, a ještě k tomu po záruce.

Nenechme se krmit zkrachovalým liberalismem tu konzervativců tu socialistů, ale hledejme a prosazujme skutečně radikálně levicové řešení. Řešení, které zajistí v celé Evropě práci, její správné ocenění a obranu skutečných zájmů občanů jednotlivých evropských států. Nahlas musíme říct, že naše zájmy jsou odlišné od zájmů Ameriky, Afriky a Asie, chraňme se před těmi, kteří chtějí řešit své problémy na náš úkor.Postoje autorů, jejich myšlenky a názory ne vždy jsou v souladu s postoji, myšlenkami a názory všech členů redakce.
Ovšem jakýkoliv text prostý politické korektnosti na tento web patří.