Povinně do plavek? Co to zase přikazovači vymysleli za hloupost

Už dlouho jsme tu neměli žádné nové nařízení, evidentně tedy byl čas to napravit. A že se naši legislativci zase pochlapili…

Ivo Valenta

Tentokrát totiž „zpovinnili“ plavání pro základní školy, které už (světě div se) dávno běží i bez nařízení a je tak běžnou součástí výchovně vzdělávacího procesu u 95% škol.

Sám jsem velkým podporovatelem toho, aby děti sportovaly a dětský sport měl velkou finanční podporu ze strany státu. Proč ale kvůli tomu přijímat další normy? Zvláště v oblasti, která i bez nich spolehlivě funguje! Považuji za naprosto přirozené, že by školy měly z veřejných rozpočtů získávat potřebné finanční prostředky i na výuku plavání pro děti a další náklady s tímto spojené.

Jsem si totiž jistý, že pokud by se tak dělo a financování sportu na všech úrovních bylo dostatečné, ocenili by to nejen ředitelé škol, ale především rodiče, kteří často dětem sportovní aktivity jednoduše nemohou dopřát. V konečném důsledku by děti tolik neseděly doma u počítačů a neřešily problémy s nadváhou, který je dnes velmi aktuální.

Copak už ale nedokážeme normálně fungovat bez toho, abychom nad sebou museli mít další a další diktát?


Reklama: