V zemích střední a východní Evropy je křesťanství na vzestupu. Kromě Česka

OSTRAVA | Podle průzkumu amerického sociologického institutu Pew Research Center mezi obyvateli střední a východní Evropy je křesťanská víra, tedy vztah k Bohu jako původci a dárci bytí, v kurzu, informuje server euRABIA.cz.

Ukřižování Ježíše Krista

Ovšem Výjimkou je Česko (s odstupem za Estonskem), kde se k víře v Boha hlásí jen 29% lidí. Významně stoupá religiozita v Rusku, kde se od pádu komunismu prakticky zdvojnásobila a překračuje 70%. Česká republika opět dokázala, že je nejateističtější zemí světa.

„Trend nárůstu křesťanství v postkomunistických zemích nedává zapravdu lacinému a do jisté míry nečestnému v Česku přetřásanému tvrzení, že komunizmus křesťanství zdevastoval a vykořenil. V případě Česka je potřeba poctivě hledat příčiny spíše v dřívějších austrokatolicizmu a předchozí mnoha set leté germanizaci za podpory katolické církve, jak ukazují ještě předválečné studie a pojednání,“ míní autor článku. A dodává, že je tomu naopak, což dokazuje příklad Polska, za komunistů měla církev u lidí větší vliv než po jejich pádu. A nebo ruský nárůst víry v Boha.
„Křesťanská víra se totiž podle institutu Pew Research Center v zemích střední a východní Evropy úzce pojila a stále ještě těsně prolíná s národním cítěním a identitou. V případě austrokatolicizmu a germanizace tomu tak pochopitelně nebylo, a tak ač církev v Českých zemích získala dlouhodobý politický vliv, prošustrovala srdce Čechů, aniž za to přinesla fundamentální omluvu či pokání,“ píše dále autor, ač opomíná, že české snahy o národní spojení s křesťanstvím tím, že první reformační pokusy jsou české a první protestanti na světě byli po upálení Jana Husa právě Češi.

Dále studie potvrzuje známý fakt, kdy v národech konzervativního křesťanství v podobě katolictví a pravoslaví, je zavrhována homosexualita, feminizace, potraty, eutanázie, multikuturalizmu a dalších „hodnoty a výdobytky“ neomarxistické leitkultutury vnucované Bruselem.


Reklama: