Vláda hospodaří výrazně hůře než loni. Investice klesly o 18,4 mld. Kč

Státní rozpočet po 5 měsících hospodaří s deficitem -18,7 mld. Kč. To je výrazně horší výsledek než v roce 2016, kdy jsme ve stejném období dosahovali přebytku +22,4 mld. Kč.

Jan Skopeček – ekonomický expert ODS | foto: ods.cz

ento stav je dán horším čerpáním prostředků EU, které se snížily o 72,0 mld. Kč. Jasně se tak ukazuje nezdravá závislost české ekonomiky na vnějších stimulech, které po odeznění vedou k propadu do deficitního hospodaření. Řešením by bylo provedení strukturálních reforem. Současná vláda však žádné skutečné reformy neuskutečnila a poslední roky pouze žila z ekonomické konjunktury.

Schodek státního rozpočtu by byl ještě vyšší, kdyby vláda více investovala. Státní investice se propadly o -18,4 mld. Kč, což sice vylepšuje celkovou bilanci hospodaření, ale z dlouhodobého hlediska to poškozuje českou ekonomiku. Tím, že vláda málo investuje, jasně ukazuje, že nemyslí na budoucnost a raději projídá přítomnost.