Terorismus, migrace, zákaz zbraní, zákaz kouření – To je totalita. Volte proti systému, to je naděje

Ono si je to s těmi teroristickými útoky, nelegální migrací a zákazy typu držení a nošení střelných zbraní nebo kouření v hospodách a barech, hodně podobné:

Petr Markvart
1) Nejdřív sociální inženýři vymyslí teorii, jak zvrátit přirozený vývoj, většinou ve jménu ochrany jakýchsi obskurních práv;

2) Potom to celé obestaví politickou teorií a prohlásí její přijetí a uzákonění za otázku přihášení se k chimérickým hodnotám a společného postupu s dalšími šílenci tohoto kontinentu;

3) Po jejím prosazení tvrdošíjně odmítají přijmout fakt, že opakovaně působí katastrofy a konflikty a místo toho požadují od ostatních, aby tyto jimi vyvolané stavy nadále přijali za normu.

Vzhledem k tomu, že každá politická strana má svoje Dienstbiery, Teličky, Němcové, Niedermayery, Dolejše či Hermany, budou letošní volby hodně problematické. Bude v nich potřeba odmítnout nikoliv jednotlivé strany, ale celý systém, který generuje a vynáší do vysoké politiky tyto škůdce. Proto je potřeba volit PROTI SYSTÉMU, nikoliv proti konkrétním stranám.


Reklama: