Diktatura: Odmítáme přijmout vrahy, proto Evropská komise spustila sankční řízení proti Česku, Polsku a Maďarsku

PRAHA – BRUSEL – BUDAPEŠŤ – VARŠAVA | Evropská komise se rozhodla zahájit řízení, které může vést k zavedení sankcí proti Česku, Polsku a Maďarsku, uvádí se v úřední zprávě Evropské komise (EK), píše Sputnik o zahájení diktátorského přístupu vůči členským zemím EU, které nechtějí páchat hromadou evropskou sebevraždu, importem mu-slimáckých vrahů.

euronacisté
„Případ je zahájen kvůli tomu, že orgány těchto zemí porušily dohody o rozmístění na území EU uprchlíků, kteří se dostali do Itálie a Řecka,“ píše Sputnik o zdůvodnění ze strany EK. Ovšem Evropská komise lže, jelikož žádná taková dohoda nebyla uzavřena, jelikož jsme s Maďary a Poláky nesouhlasili, tudíž jsem byli přehlasování a tím se dostali do pozice, kdy je nám diktaturou nuceno přijmout přivandrovalé parazity, zločince, lidský dobytek a vrahy připravené vyvraždit bílé obyvatelstvo Evropy, jelikož toto jim přikazuje satanská kniha Korán.

Sputnik dále píše o tom, že již předem jsme byli vystavení vydírání: „Evropská komise podotýká, že opakovaně připomínala Praze, Varšavě a Budapešti o nutnosti plnění závazků.“ Kdy je nutné podotknout, že se nejedná o závazky, ale o odmítnutí diktátorského příkazu. Nehledě na apelace Evropské komise však Česko, Maďarsko a Polsko nezačaly přijímat vrahy přivandrovalé do Evropy.

„V této souvislosti, jak bylo uvedeno v předchozím dokumentu o přemístění a přesídlení, se komise rozhodla zahájit řízení na odvrácení porušení proti těmto třem členským státům,“ uvádí se v oznámení. Z Polska zazněly hlasy o soudním sporu s EK, ale i o opuštění EU. Z Maďarska to bylo komentováno, jako podpora terorismu ze strany EU. Debílek Sobotka mlčí.