Přesídlování uprchlíků na východ porušuje jejich lidská práva a připomíná nacistické transporty na východ

Není pravdou, že Česká republika odmítá přijímat uprchlíky. Azylový zákon je stále stejný a kdokoliv může o azyl v ČR požádat a podrobit se přijímací proceduře a prověrce.

Petr Viktorýn
Česká republika pouze odmítá podporovat nucené přesídlování uprchlíků do ČR, čímž by byla porušována jejich občanská práva a jejich svobodná volba místa pobytu v Evropě.

Vždyť právě z důvodu ochrany této jejich osobní svobody, byli na území EU nekontrolovaně vpuštěni.
Česká republika příkladným způsobem podporuje vůli uprchlíků na život v západní Evropě.

Odmítáme být spoluorganizátory dalších německých nucených transportů!!!