K mým příjmům z politiky do studenského fondu přibudou i příjmy docenta Čuby

Studijní fond opět posílí. V těchto dnech jsem se totiž domluvil se senátorem Františkem Čubou, že také jeho senátorský plat bude pomáhat studentům z našeho regionu k tomu, aby mohli vycestovat na zahraniční studijní stáže. Sám jsem již před třemi lety oznámil, že nevstupuji do politiky pro peníze.

Ivo Valenta
Chtěl jsem se svého platu vzdát, ale ačkoliv je to úsměvné – nejde to. A tak jsem rozhodl, že veškeré své příjmy z politické činnosti budu posílat na talentované studenty. Tak se i stalo a pro tento účel jsem již v roce 2014 založil Studijní fond, kam posílám veškeré odměny jak ze Senátu, tak od minulého roku také z funkce zastupitele Zlínského kraje. Nyní jsem z médií zjistil, že podobnou záležitost řešil senátor Čuba.

Nikterak nehodnotím jeho situaci – dozvěděl jsem se však, že chtěl se vzdát senátorského platu a není mu to umožněno. Proto jsem ho kontaktoval a nabídl mu stejné řešení. Jsem upřímně rád, že pana senátora tato myšlenka zaujala. S docentem Čubou jsem spolupracoval již v 80. letech ve Slušovicích a hodně jsem se tam naučil. Nyní společnými silami můžeme pomoci daleko většímu počtu studentů, kteří chtějí své vzdělání doplnit také o zahraniční zkušenosti. Náš fond pomohl již desítkám nadaných středoškoláků a vysokoškoláků.
Přesto samozřejmě očekávám (a myslím, že se klidně můžeme i vsadit), že některá média (ano, především ta, která jsou stále vysoce loajální k panu Babišovi), budou v této pomoci hledat senzaci. A těším se na to, vždyť je to úsměvné. Ať se ale tito „nezávislí“ redaktoři snaží sebevíc, senzaci nenajdou – musí si ji vymyslet.

Jistě na něco přijdou – a já budu jedině rád. Aspoň udělají Studijnímu fondu větší reklamu a přihlásí se nám více studentů, kterým my velice rádi pomůžeme. V nejbližších dnech navíc bude spuštěno další kolo přijímání žádostí jak od studentů středních, tak vysokých škol. Tyto opět vyhodnotí speciální komise, složená z profesorů i samotných studentů. Veškeré podmínky a formuláře žádostí najdete na www.ivalenta.cz/studenti