Satan Halík hlásá nenávist k Bohu a odsoudil nenávist k ďáblu a islámu

LITOMYŠL | Jste křesťan a odmítáte Satana? Tak Tomáš Halík Vám nepodá svaté přijímání! Vyplývá to z jeho kázání v Litomyšli, který zveřejnil Christnet.eu A je to opravdu šokující. Informuje server Českého portálu euRABIA.cz.

Satan z Prahy
Redaktor zmíněného serveru Lukáš Lhoťan dále píše, že kdo se aspoň trochu zajímá o historií islámu a jeho vztahu ke křesťanům, tak ví, že první křesťané jenž se setkali s islámem poznali v něm překroucení božího učení k obrazu Zlého a označili ho za dílo ďáblovo.

„Tito hluboce věřící křesťané, například sv. Maxim či sv. Jan z Damašku a další, vyzývali křesťany, aby se před islámem bránili. Všechny tyto moudré lidi ovšem katolický kněz Tomáš Halík označil za špatné a řekl, že by neměli dostávat svaté přijímání …“ komentuje dále Lhoťan, který je sám konvertita od islámu ke křesťanství.

Služebník satana v rouše beránčím Halík doslova řekl: „Před rokem tady jeden muž středního věku přicházel ke svatému přijímání. Až v poslední chvíli jsem si všiml, že má na klopě placku s přeškrtnutým minaretem ‚Islám tady nechceme‘ Hlásí se tím k hnutí pana Konvičky, Okamury a těchto lidí. Kdybych si toho včas všiml, svaté přijímání bych mu nepodal, protože není možné, aby ti, kteří se hlásí k ideologii nenávisti, přistupovali ke stolu Páně.“
Lhoťan tedy vychází ze slov satana a StBáka Halíka takto: „Podle Halíka je tedy odmítání Satana projevem nenávisti. Nevím koho Halík doopravdy odmítá, ale sám Ježíš odmítl Satana, byl tedy i Ježíš vinen projevem nenávisti a Halík by mu svaté přijímání nedal?“

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“

(Evangelium Matouše)

„Myslím si, že výše popsané Halíkovo kázání je jen dalším důkazem jeho šílené snahy změnit křesťanství tak, aby bylo proislámské a pokouší se tak vytvořit tzv. Christislám,“ míní dále Lukáš Lhoťan a dodává, že Halík tak ovšem jen pokračuje v ničení křesťanství, protože pravé křesťanství je v opozici vůči islámu a ne v souladu s ním.

Konvertita od Islámu ke Křesťanství, který zná islám velmi dobře a ví jaké je to zlo a dílo Satanovo se ptá, co tato aktivita Halíka ve formě Jidáše znamená: „A co se stane s křesťanstvím změněným dle požadavku Tomáše Halíka?“ A odpověď opět hledá v Bibli: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali,“ stojí v Evangeliu podle Matouše.

„Myslím si, že celý slavný Západ je ukázkou toho, kam vede změna křesťanství dle požadavku Halíka a dle dlouhodobé snahy lidí smyšlejících jako Halík …“ uzavřel Lhoťan k havloidní svini.


Reklama: