Čeští vojáci nesmí být nadále pěšáci válečných plánů amerických vrahů

Poslanecká sněmovna schválila vyslání českých vojáků do Pobaltí. Jde o posilování obrany východního křídla NATO kvůli aktivitám Ruska

Petr Cvalín

V Litvě budou čeští vojáci spadat pod německé velení a v Lotyšsku pod kanadské vedení. Je nutné podotknout, že tato mise vyjde na 362 miliónů korun.

Žel musíme konstatovat, že čeští vojáci v Pobaltí budou zapojeni do vojenských provokačních akcí vůči Rusku, které NATO neustále zcela nelogicky démonizuje. Položme si otázku, jaký význam má tato mise? Proč se Česká republika musí zapojovat do takovýchto akcí? Neměli bychom spíše usilovat o diplomatické, nikoli „vojenské řešení“? Jakého cíle dosíli NATO toho, že na hranice s Ruskem bude posílát čím dál tím více vojenských jednotek? Toto akorát napětí s Ruskem zvýší.
Je evidentní, že česká vláda dostala přikázáno, aby se do Pobaltí vyslaly české vojenské jednotky. Úkol splněn. Poslanecká sněmovna tuto misi odhlasovala. Občas mi připadá, že česká armáda neslouží primárně k obrany vlasti, ale pouze k zahraničním misím, kde bude pod cizím velením. Konkrétněji pod německýcm. Nemohu se zbavit dojmu, že bychom se mohli navrátit k protektorátnímu hodnocení vládního vojska, či Svatováclavské roty SS. Opravdu jsme ztratili veškerou svoji suverenitu, že naší armádě bude velet cizí velení? Bohužel asi ano. Historie se pomalu opakuje, aniž bychom si toto plně uvědomovali.

Poslanci, kteří hlasovali pro vyslání českých vojáků do Pobaltí by si měli uvědomit, že svým hlasováním přispějí k dalšímu ochlazení vztahů s Ruskem, které vždy bylo naším ekonomickým partnerem, a zejména partnerem v boji proti terorismu.