Pavel Šafr je prostě blázen

Přední ideolog místních kolaborantských skupin Pavel Šafr (když byla mocenská situace jiná, býval servilním obdivovatelem Václava Klause, ale to je jiná kapitola) si dal námahu a osobně napsal dlouhý článek Na Bílé hoře jsme neprohráli, kde se vymezil proti „bolševickému chápání dějin.“

Petr Hampl
Když ten článek přečtete, zjistíte, že pod nálepku „bolševické chápání dějin“ patří také Masaryk, Česká obec sokolská, hrdinové od Zborova a vlastně úplně vše od začátku českého národního obrození.

Šafrův „nebolševický“ pohled na dějiny lze shrnout takto: Dobré je všechno, co vede k likvidaci méněcenného slovanského obyvatelstva, které se shodou náhod ocitlo na tomto území. Špatné je vše, co tomuto obyvatelstvu pomáhá, podporuje ho nebo dokonce posiluje jeho sebevědomí.

Je to článek dobrý, protože je otevřený. Dává nám dobré pochopení toho, jaké jsou záměry sponzorů serveru Svobodné fórum a jakou budoucnost nám připravují, budeme-li se řídit jejich radami.


Reklama: