Stále stejně nechutné policejní metody

Česká policie ve spolupráci s Radiožurnálem (tedy ČRo) přistoupila jako obvykle v podobných případech ke zveřejnění údajných odposlechů telefonátů pánů Jansty a Boháče. A současně Radiožurnál oznámil Janstovo obvinění.


Jiří Paroubek | foto: parlamentnilisty.cz

M. Jansta je přední pražský advokát a také předseda České unie sportu, která zastřešuje naprostou většinu sportovních svazů. Bylo by tedy logické, kdyby přes Českou unii sportu a také přes Českou obec sokolskou, které působí celoplošně celorepublikově, i když rozdílnou měrou a intenzitou, šla většina peněz do českého sportu. Tedy přímo ke sportovcům.

Vlastně ve zveřejněném telefonátu Jansta neříká nic jiného, než právě toto.

Nastavení dotací, které udělali pro rozdělení peněz na ministerstvu školství ministerští úředníci, kteří nesmyslně preferovali Český olympijský výbor, jenž má na starosti vrcholnou reprezentaci republiky na olympijských hrách, bylo proto zcela nesmyslné.


To, že se Jansta jako šéf největší sportovní asociace v zemi ohradil, je zcela správné. Pokud by příslušní ministerští úředníci byli dostatečně kvalifikovaní a chápali by vůbec strukturu řízení a financování českého sportu, nemuselo by k tomuto telefonátu vůbec dojít.

A dokazovat na tomto údajném odposlechu Janstových slov společným úsilím určité skupiny spiklenců v policii a médiích, jakési zločinné spolčení, je nejen ubohost, ale také tupost.

Doufejme jen v nezávislost českých soudů, které se snad nezaleknou mediální masáže, která právě začala.

Jansta by měl být spíše pochválen za to, že hájí zájmy českého sportu. Tedy sportovních svazů zastoupených v České unii sportu a Sokolstva, než aby byl cíleně pronásledován.

Prokázat mu osobní prospěch z těchto dotací nebude jen složité, bude to vlastně nemožné. Ale celá akce zasmrdí a o to zřejmě někomu jde.

Troufám si tvrdit, že Jansta sloužil veřejnému zájmu. Komu slouží někteří policisté, těžko říci. Určitě to není jen jejich osobní umanutost…

Reklama: