Podali jsme trestní oznámení na znalce, kterří pomohli komunistické soudkyni s. Gilové poslat Kramného do vězení

Dne 31.7.2017 podal spolek Šalamoun trestní oznámení na znalce v odvětví soudního lékařství, konkrétně na MUDr. Margitu Smatanovou, MUDr. Pavla Dokoupila a Doc. MUDr. Františka Vorla, kteří vypracovávali znalecké posudky v trestní věci Petra Kramného. Trestní oznámení byla podána cestou nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu dle § 346 tr. zákoníku za nepravdivý znalecký posudek. Trestní sazba v tomto případě je 3-10 let.


John Bok


Celou trestní věc Petra Kramného, odsouzeného k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let, provází celá řada zcela zásadních pochybností. K jedné z těch nejzásadnějších patří opakované a úmyslné nevydání nekroptického (získaného při pitvě) materiálu nezávislým odborníkům. Tento zcela bezprecedentní stav, který nikdo nepamatuje, prolomila až interpelace poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Jany Černochové vůči ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který mj. ve své písemné odpovědi konstatuje, že ani on neshledává důvod k nevydání nekroptického materiálu.

Proto až v červnu 2017 byl tento nekroptický materiál vydán k přezkumu a k vypracování znaleckých posudků nezávislým autoritám řady oblastí.

Jako první je přezkoumal znalec v oboru patologie se specializací na myokard a cévy. Je to první znalec se zaměřením na myokard, který srdce Moniky a Kláry Kramných vůbec viděl.
Vzhledem k naprosto bezprecedentním obstrukcím ze strany Ústavu soudního lékařství v Ostravě s nevydáním nekroptického materiálu, nemohl žádný z posudků vzniknout dříve. Dokud se s těmito posudky neseznámí nezávislý soud, nelze je publikovat ani sdělovat jméno znalce.

Renáta Gilová
Komunistická soudkyně (zrůda rudá?)

Je nezměřitelnou škodou, že nelze v dané fázi uvést jméno znalce, protože by tím byla doživotně ukončenadebata o nálezech na srdcích Moniky a Kláry Kramných. Lze však konstatovat, že kromě toho, že se jedná o předního znalce se specializací na myokard, jedná se zároveň o znalce, který v hiearchii znalců působících v trestní věci Petra Kramného stojí absolutně nejvýše. Jedná se o evropskou ikonu a autora řady odborných publikací přesahující daleko hranice České republiky.

Po přezkoumání 3 (slovy tří) vzorků myokardu Moniky a Kláry Kramných tento znalec vypracoval znalecký posudek, kterým podrobil dnes důvodně podezřelé MUDr. Smatanovou, MUDr. Dokoupila a MUDr. Vorla zcela zdrcující kritice, která nás vede, zcela oprávněně k podání trestních oznámení na shora uvedené znalce.

Je v kontextu celé věci nutno připomenout, že znalci MUDr. Smatanová a MUDr. Dokoupil našli na jimi vyhotovených 3 (slovy třech) vzorcích myokardu Moniky a Kláry Kramné známky účinku elektrického proudu tzv. kontrakční pruhy, které zpracovatel revizního znaleckého posudku Doc. František Vorel, označil dokonce za masivní.
S ohledem na shora uvedenou skutečnost není možné v této chvíli publikovat znalecký posudek v celém rozsahu. Lze však konstatovat tyto zásadní rozpory:

a) kontrakční pruhy nejsou vůbec přítomny

b) naprosto nedostatečný rozsah histologického vyšetření obou srdcí

c) popis histologických změn myokardu, které ve skutečnosti nejsou vůbec přítomny

d) prakticky doslovný popis histologie dvou různých srdcí

e) nelze dospět k diagnóze akutního selhání srdce při úrazu elektrickým proudem.

S ohledem na skutečnost, že důvodně podezřelí znalci MUDr. Smatanová, MUDr. Dokoupil a MUDr. Vorel nemají specializaci na histologii myokardu, jsou závěry tohoto znaleckého posudku natolik šokující, protože zcela vyvracejí a popírají původní závěry těchto všech tří důvodně podezřelých znalců. Dle našeho názoru nás vedou zcela oprávněně k podání těchto trestních oznámení.Je nutno ve světle všech skutečností připomenout, že spolek Šalamoun podal již jednou na znalce MUDr. Smatanovou a MUDr. Dokoupila trestní oznámení, protože účinky elektrického proudu na srdcích Moniky a Kláry Kramných prokazovali na základě obrázku myokardu obou zemřelých. Bylo zjištěno, že se jedná o padělek, protože to byl obrázek jednoho a toho samého srdce, jen počítačově upravený a pootočený. V rámci šetření Policie ĆR, bylo zjištěno, že si tohoto údajného omylu všimli, ale nikomu o něm neřekli. Dále svůj postup vysvětlovali tak, že při fotografování řezu myokardu Moniky jej opět omylem zařadili do špatné složky a pootočení vysvětlili dalším omylem , že sklíčko vložili do mikroskopu omylem obráceně.

S absolutní vážností je nutno konstatovat fakt, že tito znalci na srdci Moniky a Kláry popisují tzv. kontrakční pruhy, které následně další důvodně podezřelý, Doc. Vorel označuje za masivní a zároveň za důkaz účinku elektrického proudu, které však přítomny vůbec nejsou. V tomto případě se tedy nemůže jednat o omyl, ale o úmyslný trestný čin se zvlášť závažným následkem, protože údajné nálezy na srdcích Moniky a Kláry Kramných jsou stěžejním důkazem o vině Petra Kramného.

Spolek Šalamoun zcela konstantně již 3 roky konstatuje, že trestní věc Petra Kramného je největší justiční zločin z nám známých kauz, které na svém občanovi spáchala česká justice.