Co dělají bezpečnostní složky státu? Nic, když mu-slimáci mohou vyzývat k násilí a netoleranci

Vůdce českých muslimů při kázání vyzývá muslimy, aby své děti učili nenávisti ke všem nevěřícím…

Pavel Opl

Udělal jsem si pár minut čas a vyslechl tento záznam, ve kterém vůdce českých muslimů při kázání vyzývá muslimy, aby své děti učili nenávisti ke všem nevěřícím.

Jako bývalý pracovník, mimo jiné Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, se opravdu naléhavě ptám: Co dělají naše bezpečnostní složky a stát?

Tady je potřeba s plnou razancí použít represi vůči všem, kteří takovéto věci káží, všem, kdo jim napomáhají v šíření těchto zvráceností, všech, kteří toto propagují, a všech, kteří je finančně podporují. V nahrávce sám „věrozvěst“ mluví o tom, že jde o ideologii.

Takže stát má okamžitě všemi prostředky a úpravou legislativy postavil islám jako velmi nebezpečnou ideologii mimo zákon se všemi souvisejícími opatřeními.

Strana ROZUMNÍ je připravena veškeré nezbytné kroky podniknout a já osobně jsem garantem, že resort Ministerstva vnitra bude fungovat tak jak má!