Prosadíme jednoduché daně a podpoříme české podnikání

Naše hnutí SPD nepodpořilo zavádění elektronické evidence tržeb, kterou prosadil ministr financí Andrej Babiš společně s premiérem Sobotkou.

Radovan Vích

Daně se platit musí, ale jsme dlouhodobě přesvědčeni, že cesta k efektivnímu výběru daní vede jiným směrem. Daně a zákonné odvody v naší zemi jsou velmi složité, vysoké a jejich výběr je nákladný. To ničí drobné podnikatele a živnostníky, nahrává to velkým korporacím a podporuje to aroganci státní správy.

Naše hnutí navrhuje zásadní zjednodušení daňového systému pro malé podnikatele, firmy a živnostníky s objemem tržeb do 10 milionů korun ročně. Prosazujeme zde systém paušálů u daně z příjmu. Při obratu osob samostatně výdělečně činných do půl milionu korun navrhneme omezit daňovou povinnost pouze na platbu zákonného pojištění a odvodů.

V případě plátců DPH dlouhodobě prosazujeme platbu až ze skutečně proplacených faktur. Chceme prosadit, aby osoby samostatně výdělečně činné a malé firmy dostaly stejnou podporu za vytvoření pracovního místa, jako mají zahraniční investoři. Po vystoupení České republiky z Evropské unie, ihned navrhneme nahrazení daně z přidané hodnoty obratovou daní, neboť DPH je administrativně náročná a umožňuje daňové úniky.

Hnutí SPD má ve svém základním politickém programu závazek nezvyšovat daně. Tento náš závazek trvá.

V naší zemi musíme budovat ekonomickou infrastrukturu v oblasti dopravy a energetiky. V oblasti energetiky podpoříme individuální projekty občanů k zajištění jejich spotřeby a ve velké energetice je nutné, aby Česká republika zajistila svou energetickou bezpečnost. Podporujeme také efektivní využití obnovitelných zdrojů.

Reklama: