Je Německo na prahu občanské války?

V médiích se stále hovoří jen o „migrační krizi“, ale Německo se dostává do vážnější, sice občanské a sociální krize, kdy samotný stát začne postupně kolabovat.

Petr Viktorýn

Již nyní má Německo žalostný nedostatek policistů, kteří dál odchází ze služby, tzn. je nutný růst mezd, aby stavy policistů udrželi. Dalším výrazným problémem je pokojné soužití s migranty, kdy některé lokality Němci doslova vysídlují a ceny nemovitostí v těchto zónách padají.

Zdravotnictví a školství kolabuje pod nároky „nových Němců“, kteří se ne vždy a ne ve všem hodlají podřídit systému, který pouze zatěžují. O německých Landesbank (tzv. zemských bankách), které byly celosvětovou chloubou svým spořitelním systémem, se píše, že jsou de facto prázdné a stát vysál veškeré občanské úspory, které spotřeboval.

Kolik měsíců či let zbývá do chvíle, kdy vypuknou pouliční revoluce občanů proti laxnímu státu, který je na straně ochrany práv migrantů za současného pošlapávání práv občanů?

Z východní Evropy známe, že v revolucích převzal zemi „pracující lid“, ale Německu hrozí, že zemi převezme „nepracující lid“ na úkor pracujících, kteří si svou zemi vzít nenechají. Němci jsou nadmíru pracovitý a spořivý národ, který od II.sv.války „maká“ a snaží se zbavit stigmatu z rozpoutání II.sv.v.

Z toho zřejmě vychází i jejich slabost bránit se jakémukoliv parazitujícímu etniku, ale dříve nebo později to beztak budou muset udělat. Čím později to bude, tím to bude rozsáhlejší. V tomto směru můžeme byt rádi, že jsme Německo stále „nedohnali“.