Nesmíme přijmout ani jednoho „uprchlíka“ dokud nebudou splněny tyto podmínky

Souhlasím s přijímáním uprchlíků ihned po té, kdy:

Petr Viktorýn

  • v naší zemi nebudou bezdomovci,
  • v naší zemi nebudou z finančních důvodu neléčení pacienti,
  • v naší zemi nebudou nezaopatřené děti,
  • v naší zemi nebudou nezaopatření invalidé,
  • v naší zemi budou starobní důchody garantující důstojné stáři,
  • v naší zemi bude vybudována dopravní a energetická infrastruktura, odpovídající 21. století,
  • v naší zemi bude odbourána ekologická zátěž,
  • v naší zemi bude obnovena potravinová soběstačnost,
  • v naší zemi bude vyrovnaná zadluženost státu a státní rozpočet bude přebytkový.