Německé volby nás ovlivní více než si myslíte

Volby do Spolkového sněmu se budou konat za 14 dní. Proto je nejvyšší čas vydat stanovisko, neboť jejich výsledek ovlivní naší politiku i ekonomiku na příští čtyři roky plus. Poučení si však můžeme vzít už dnes:

Petr Markvart

Německá velká koalice CDU-CSU/SPD prokázala, jak moc je vlastně škodlivá pro reálné vnímání světa. Postoje Německa a potažmo EU k tzv. „arabskému jaru“, k válce v Sýrii, k Rusku, k nelegálnímu přistěhovalectví i k dalším tématům, to jasně dokazují. Představa, že Frau Merkel bude nadále vládnout s jedním z nejodpornějších zmetků, hluboce nesnášejícím Česko i naše nejbližší sousedy, současným předsedou SPD Martinem Schulzem je sice naprosto zničující, ale Bohu žel i velmi reálná.

Německo udělalo vše proto, aby ekonomicky zničilo jižní Evropu a podrobilo si Evropu střední a jihovýchodní. Tyto státy se stále více stávají německými pašalíky a levnou montovnou, přičemž snaha o vlastní přímé zahraničně-ekonomické vztahy těchto zemí, je interpretována jako zrada evropského humanismu a boje za jakási „lidská práva“.

Přitom je jasné, že v tomto kritickém momentu Němci opět „nezklamou“, odmítnou zdravou politickou alternativu, která by je dokázala z jejich vlastního labyrintu vyvést a zvolí tradiční strany. Jejich smysl pro disciplinu a kontinuitu je i tentokrát dovede na práh nenávisti okolních zemí a nepodařeného politického i ekonomického modelu.

Přesto všechno mám Němce rád a pokud budou v této zemi existovat politici, jako Frauke Petry, Alexander Gauland nebo Petr Bystron, mají stále šanci vrátit se na cestu zdravého rozumu. Držme tedy za dva týdny všichni AfD palce, neboť každé procento navíc může zkrátit utrpení, které nás jinak všechny čeká.