Reakce Václava Klause na výroky šéfa sudetoněmeckého Landsmannschaftu o AFD a nenávisti k EU

Reakce Václava Klause na výroky šéfa sudetoněmeckého Landsmannschaftu o AFD a nenávisti k EU | Die Reaktion vom Václav Klaus an Herrn Posselt

Václav Klaus – projev pro AfD

Svou účastí na akcích AfD vyjadřuji to, co říkám nepřetržitě. Je to poprvé za desítky let, kdy se v sousední zemi, v Německu, zorganizovala skupina statečných lidí, kteří si navzdory totalitě politické korektnosti odvažují nahlas říkat, co si myslí. Jsem přesvědčen, že reprezentují významnou část „mlčící“ německé veřejnosti. Proto pokládám za svou povinnost tyto lidi v jejich nelehkém politickém zápase podporovat.

Stávající německý establishment, politický i mediální, používá proti AfD rétoriku, která v minulosti nepřinesla Německu a celé Evropě nic dobrého. A nejen rétoriku. Například akce, která má v Norimberku proběhnout již zítra, a které se na pozvání AfD zúčastním, byla navzdory dlouhodobému smluvnímu zajištění, starostou města znemožněna. Teprve soud, na nějž se AfD obrátila, jeho rozhodnutí zrušil. O tom se u nás ale nic nedozvíme.

Vyjádření pana Posselta nemá obvykle smysl komentovat. Nemohu se však v tomto případě zdržet alespoň krátké poznámky. Pan Posselt se mýlí. Polemika, kterou vede AfD, stejně jako já, s merkelovským otevřením dveří masové migraci do Evropy, nemá s nenávistí k EU nic společného. Je to naopak výraz hluboké lásky k Evropě, jejím tradicím a její budoucnosti.

Die Reaktion vom Václav Klaus an Herrn Posselt

Bernd Posselt | foto: alchetron.com


Mit meiner Teilnahme an den Veranstaltungen der AfD drücke ich aus, was ich sowieso ununterbrochen sage. Es ist das erste Mal nach vielen Jahrzehnten, dass sich in Deutschland eine mutige Gruppe zusammengeschlossen hat, die sich trotz totalitärer politischer Korrektheit laut aussprechen traut, was sie denkt. Ich bin davon überzeugt, dass Sie damit einen bedeutenden, schweigenden Großteil deutscher Öffentlichkeit repräsentiert. Ich sehe mich daher verpflichtet, diese Menschen in ihrem nicht einfachen Kampf zu unterstützen.

Das aktuelle deutsche Establishment, sowie politisch als auch medial, gebraucht gegenüber AfD eine Rhetorik, die in der Vergangenheit nichts Gutes für Deutschland und ganz Europa gebracht hat. Und nicht nur Rhetorik. Zum Beispiel wurde die Veranstaltung, die morgen in Nürnberg stattfinden soll und an welcher ich, auf die Einladung der AFD teilnehmen werde, trotz langer vertraglicher Zusicherung von dem Bürgermeister verhindert. Erst das Gericht, an welches sich die AfD gewendet hat, hat die Entscheidung widerrufen. Davon erfahren wir bei uns leider nichts.

Es hat keinen Sinn, die Aussage von Herrn Posselt zu kommentieren. Ich kann mich in diesem Fall aber nicht eines kurzen Statement enthalten. Herr Posselt irrt sich. Polemik, die die AfD, genauso wie ich, gegenüber Merkels Türöffnung der Massenmigration benutzt, hat nichts mit Hass gegen die EU zu tun. Es ist im Gegenteil ein Ausdruck tiefer Liebe zu Europa, seiner Tradition und Zukunft.


Zdroj ZDE a ZDE.

loading...

Komentáře:

Reklama:
Pivní bedekr