Česká školská inkluze je podvod. Postižené děti budou ještě více postižené

Na téma inkluze už toho bylo řečeno hodně. Osobně trvám na tom, že je to nesmysl. Tedy pakliže se bavíme o současném pojetí inkluze v českých školách. Běžní učitelé nemají se znevýhodněnými či postiženými dětmi žádné zkušenosti a asistenti, kteří se těmto dětem mají věnovat, se je spíše snaží zabavit, aby nerušily.

Ivo Valenta

Výsledkem tak je, že děti, které svým vrstevníkům mentálně v žádném případě nemohou stačit, jsou terčem posměchu, nebo v lepším případě zdravé spolužáky „jen“ brzdí. Přitom v zemích, které by nám měly jít příkladem a kde je systém školství výborně propracován, inkluze funguje úplně jinak.

Postižené děti jsou začleňovány do předmětů, kde jejich deficit není tak velký (například hudební nebo výtvarná výchova a podobně) – v ostatních předmětech jsou vyučovány odděleně, a to samozřejmě speciálním pedagogem, který k tomu má vhodné vzdělání a zkušenosti.

Není ale přece možné, aby u nás mentálně či fyzicky postižené děti vzdělávali učitelé, kteří o jejich specifických potřebách nevědí vůbec nic! Na tento nesmysl navíc jen v následujícím roce padnou čtyři miliardy korun.

Plně souhlasím se slovy předsedy Asociace speciálních pedagogů Martina Odehnala. Česká inkluze ve svém důsledku inkluzí vůbec není.

KDYŽ INKLUZE NENÍ INKLUZÍ: Na téma inkluze už toho bylo řečeno hodně. Osobně trvám na tom, že je to nesmysl. Tedy pakliž…

Zveřejnil(a) Ivo Valenta dne 11. září 2017

Reklama: