Nacistická svině Krystlík: Češi nejsou schopni si sami vládnout. Venkované mají nízké vzdělání. Průmysl tu vybudovali Němci

PRAHA | Že ČR je kolonií Západu je lživá moskevská propaganda usilující o zničení nebo alespoň oslabení EU, domnívá se nacistický kolaborant a emigrant, který je v žoldu nacistických sviňáků Tomáš Krystlík v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz, kdy je správně, že i podobná hovada dostávají v médiích prostor, aby bylo jasné: Kdo je kdo, až přijde čas odplaty.

nacistická svině Tomáš Krystlík | reprodukovaná fotografie: Studio Kolektif – Debatní klub

„Povědomí ve společnosti o komunistické éře je nedostatečné, neproběhl národní diskurs o ní, navíc lidé zapomínají, novým generacím není dostatečně připomínána a hlavně: nikdo za ni formálně nenese odpovědnost,“ dodává a dále uvedl, že ,noho lidí v ČR se má bídně, protože vlivem přebujelého úřednictva a složitých předpisů poskytování sociální pomoci je jakákoli pomoc potřebným ze strany státu, ve srovnání se zeměmi západní Evropy, velmi obtížná.

Celý rozhovor s nacistickou sviní a německým kolaborantem ZDE.

Krystlík, který by u nás pošel hlady, žije v Německu, kde je vyživován nacisty a sudeťáky, aby šířil v ČR nacistickou a bruselskou nenávist a propagandu, která je plná nesmyslů, výmyslů, jeho bludů a lží, které jako chorý mozek a duševně nemocný jedinec veřejně pronáší a tváří se u toho důležitě, ač vypadá, že sežral jen kobylí hovno.

Pak se jeho tlama změnila v prdel a místo slov kálel už jen lejna

„Vzdělávat obyvatelstvo v takových obecných věcech jako jsou základy finančnictví, politické vzdělávání a podobně, je v západních zemích úkolem různých politických nadací nebo přímo ústavů politického vzdělávání, které v ČR nejsou. Přebujelost exekucí je dokladem naprostého selhání právního systému českého státu. Nízké mzdy jsou především dány menší produktivitou práce, tedy menším množstvím umu vloženým do produktu než na Západě, takže se prodá za nižší cenu. Z bývalých komunistických zemí mají vyšší produktivitu práce než ČR Slovinsko a Slovensko. Vychovávat děti není levné nikde, protože vede ke snížení životní úrovně výpadkem nebo snížením příjmu jednoho z rodičů,“ mlel lejna nacista Krystlík.

Jako by to nestačilo tak kolaborantská svině dodala, že venkovské a mimopražské obyvatelstvo má k panujícímu režimu méně vřelý vztah než Pražané, je dáno menšími zkušenostmi, nižším vzděláním, nižším všeobecným rozhledem. „Povědomí ve společnosti o komunistické éře je nedostatečné, neproběhl národní diskurs o ní, navíc lidé zapomínají, novým generacím není dostatečně připomínána a hlavně: nikdo za ni formálně nenese odpovědnost, jen soudruzi z SSSR, neboť na prstech jedné ruky lze spočítat odsuzující rozsudky nad českými komunisty a jejich pochopy. Stačilo, aby u soudů dostali jen mírné tresty, protože zlo a provinění by bylo tak pojmenováno. To se nestalo,“ urážel Krystlík, který by po II. světové válce v roce 1945 chodil ostříhaný do hola, jako kolaborantská svině s nacisty, než by byl pověšen na prvním možném místě hodném k oběšení.

Nakopat nacistickou svini Krystlíka do prdele

Za další slova je hoden je opovržení a nakopání do prdele: „Tvrzení, že „nám nepatří český průmysl ani banky“ lze celkem lehce vyvrátit, protože podniky a banky byly sice založeny kapitálem ze zahraničí, ale nikoliv jako pobočky mateřských zahraničních firem v ČR, nýbrž jako české podniky. Otázka, nakolik si za to můžeme sami, je zajímavější. Nikdo přece Čechům nebránil začít podnikat počínajíc rokem 1990 v západní Evropě i v ČR, budovat velké podniky a konkurovat západním firmám,“ lže tupé hovado, jelikož veškerý majetek byl nám ukraden a toto hovado to ještě hájí.

„Zřejmě se opakuje problém s českou mentalitou působící dnes možná i přes podvědomí, která byla vyvolána obrozenci za národního obrození v 19. století – „všichni Češi pocházejí z chudičkých poměrů, z malých chaloupek, takže velkopodnikání je něco nečeského a nepřístojného“ – a způsobila, že v roce 1918 bylo v německých rukách 75–80 procent veškerého průmyslu českých zemí!“ vypustil jed z tlamy připomínající sviňskou prdel nacistický kolaborant a kolaborantské hovado s Němci Tomáš Krystlík.

Reklama: