Zločinecká ČT se chová jako by zaměstnávala v rámci cenzury bolševickou bestii JUDr. Polednovou-Brožovou

PRAHA | Česká televize podala trestní oznámení na naši stranu, Blok proti islamizaci – Obrana domova (BPI). Obsah trestního oznámení nám není znám, nemůžeme se tedy k němu nijak vyjádřit, informuje BPI.

Mu-slimácký dobytek poráží střenku a jde loupit dávky

V prohlášení kandidujícího subjektu mj. stojí, „Můžeme se vyjádřit jen k našemu volebnímu spotu. Zvažovali jsme, co je možno vtěsnat do 30 s. Padaly návrhy, abychom ukázali průběh rituální halal porážky (dhabíha), kamenování, nebo bičování žen, které jsou každodenní součástí života v muslimských zemích. Padaly také návrhy, abychom připomněli nějakým krátkým záběrem řádění frustrovaných dodávek na pěších zónách evropských měst, případně důsledky multikulturního obohacení účastníků koncertu v klubu Bataclan. Nakonec jsme ale zvolili velmi střízlivý scénář, ve kterém pouze upozorňujeme na to, že náš sociální systém není v žádném případě schopen postarat se o desetitisíce ekonomických migrantů, k jejichž přijetí nás nutí nikým nevolená Evropská komise.“

Podle vyjádření rakouského ministra vnitra Wolfganga Sobotky až 90% z nelegálních migrantů nemá žádné vyhlídky na získání práce v Rakousku, proto končí na dávkách vyplácených státem. Obdobná situace je v Německu. A právě před tím jsme v našem volebním spotu varovali, míní kandidáti.

„Neoddělitelnou součástí islámu je přísné dodržování práva šaría, které je v muslimských zemích závazné i pro tzv. káfiry, tedy nemuslimy. Podle oficiálních průzkumů v západoevropských zemích požaduje zavedení práva šaría až 80% všech lidí, hlásících se k islámu. I v České televizi zazněl požadavek představitele muslimské obce, aby muslimům bylo povoleno „žít podle jejich práva“. Připomínáme, že velký senát Evropského soudu pro lidská práva již před více než 14 lety vynesl rozsudek (13. února 2003), že islámské právo šaría je neslučitelné se zásadami Evropské unie. Především v porušování rovného postavení mužů a žen, v zasahování do trestního řádu a nadřazování náboženských nařízení našim zákonným normám.“

Dále dodávají, že již 14 let mají všechny státy EU povinnost trestně stíhat každého, kdo veřejně prosazuje zavedení práva šaría v kterémkoliv státě EU.

loading...

Podle BPI je postup ČT zločinecký a plánují odvetné opatření, jelikož podle nich ČT narušuje průběh demokratických voleb: „Konzultujeme s našimi právníky možnost podání trestního oznámení na Českou televizi pro trestný čin křivého obvinění § 345 (3) a),b),c),d), případně pro trestný čin maření přípravy a průběhu voleb § 351.“ V minulosti ČT porušila zákon o volbách tím, že odmítla vysílat klip Národní demokracie, což jí prošlo místo toho, aby byl ředitel odsouzen k trestu nejvyššímu.

Klip, který je podle cenzorů a zmrdů v ČT nelegální:

loading...

Komentáře:

Vaše osobní údaje budou použity k vyřízení publikování Vašeho komentáře, ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu,
a k dalším účelům popsaných na stránce ochraně osobních údajů.
Reklama:
loading...