Komunální volby s programem OK Strany: Méně byrokracie, méně radnic ve statutárních městech, lepší školství

PRAHA – OSTRAVA | Volby do Evropského parlamentu ještě neskončily a Jiří Janeček, kterému bylo republikovým sněmem Občanské konzervativní strany (OK Strana) navrhnuto, aby v letošních komunálních volbách vedl kandidátku strany v Praze a tím kandidoval na pražského primátora se vyjádřil pro Internetové noviny Stalo-se.cz, takto: „Občanská konzervativní strana je majákem v nepřehledném rozbouřeném pražském politickém moři plným levicových ziskuchtivých, rádoby nezávislých ryb. Od příštího týdne budeme pravidelně zveřejňovat vždy jeden bod programu pro naši Prahu.“ Víme, jak postavit Prahu opět na nohy! zní předvolební heslo OK Strany.

Jiří Janeček

Jiří Janeček

„Jsme jednotní. Jsme tým zkušených politiků. Víme, jak řídit města, obce a stát. Máme jasný a čitelný program vedoucí k prosperitě Prahy. Sdružují nás myšlenky a názory, nikoli zisk. Jsme otevřená politická strana, přibíráme do svých řad pracovité a poctivé členy,“ dodává kandidát na primátora a předseda strany Janeček.

Bod 1. programu OK strany pro komunální volby v Praze: Méně byrokracie více školek a kvalitních škol

OK strana si uvědomuje nesmyslnou a drahou strukturu řízení města a městských částí. Zredukujeme počet městských částí z 57 na 22 s tím, že ponecháme pouze kontaktní místa pro občany. Z opuštěných budov po úřednících a z ušetřených finančních prostředků vybudujeme nové mateřské školky.

Redukce radnice jen v Praze? Ne. Ostravská OK strana se přidá

Radek Velička

Radek Velička

OK Strana již navrhla svému členovi Radkovi Veličkovi, zda by nekandidoval na primátora Statutárního města Ostravy, ten se zatím ke kandidatuře nevyjádřil negativně, připouští jí a bude záležet na dalších okolnostech, zda se do čela kandidátky v komunálních volbách letos na podzim postaví. Byl taktéž pověřen sestavením kandidátky.

Co se týče pražského nápadu na regulování počtu radnic, tak se Velička pro Stalo-se.cz vyjádřil takto: „Je to úsměvné, ale s panem Janečkem jsem toto téma nadhodil, že mám již zpracovaný koncept Statutárního města Ostravy, které by mělo jen čtyři Úřady městských obvodů: Centrum, Jih, Slezská a Poruba.“ Vypadá to, že OK Strana bere své plány na komunální politiku vážně.

„Náš komunální program pro Ostravu bude jasný: Jeden primátor, čtyři starostové a více kontaktních míst města pro občany, jako i úprava volebních obvodů, aby i menší části správních obvodů města měly možnost svého zastupitele na radnicích,“ dodal Velička. Podle něj, neznamená jeho návrh centralizaci, ale spíše decentralizaci, kdy v rámci obvodů by byly menší volební okrsky, které by si volili zastupitele podle počtu obyvatel v okrsku.