Rovnost lidských ras neexistuje! Jejich rozdílnost je dána biologicky

Když strávíte několik hodin na ulicích, kde jste jediný běloch, uvědomíte si některé věci silněji. Třeba to, že my tradiční Evropané máme ve srovnání s východoasiaty méně výkonné mozky, zato jsme větší a fyzicky silnější.

Petr Hampl

Asiaté jsou lepší některých sportech, protože mají rychlejší schopnost reakce – to nejspíš opět souvisí s výkonností mozku. Jsme méně disciplinovaní, zato kreativnější a spontánnější.

Ve srovnání s Číňany máme trochu problémy s hygienou, ale naše organismy se snadněji vyrovnají s bacily. Sneseme taky více alkoholu. Bílé ženy jsou vyvinutější a obdobnou výhodu prý mají proti Číňanům a Japoncům i bílí muži. Zkrátka, když s na to podíváte pořádně… je to vlastně obdoba rozdílu mezi tradičními Evropany a černochy!

Takže jaké je to být na chvíli černochem? Vůbec nijaké. Prostě akceptujete, že patříte ke skupině, která má nějaké výhody a nějaké nevýhody. Kdybych žil v takové zemi dlouhodobě, snažil bych se zařídit život tak, abych mohl maximálně těžit z těch výhod, ale to je přece normální.

Až když přišli grázlové, co si udělali kariéru z boje proti rasismu, tak se z toho stal problém. Do té doby bylo normální, že lidé jsou různí.