Europarlament porušuje Úmluvy OSN, aby nám vnutil ekonomické přivandrovalé mu-slimácké parazity

Europarlament porušuje Úmluvy OSN. V debatě o kvótách nezazněla jedna zásadní věc. Rozhodnutí Evropského parlamentu o kvótách odporuje „Úmluvě o právním postavení uprchlíků”, kterou přijaly všechny členské země OSN.

Tomio Okamura

Ta je někdy nazývaná Ženevská úmluva o uprchlících a je to multilaterální mezinárodní dohoda vypracovaná na půdě Organizace spojených národů v roce 1951. Definuje, kdo je uprchlík, a stanoví práva jednotlivců, kteří hledají a získají azyl, a povinnosti národů, které azyl udělují. V Čl. 26, Svoboda pohybu se píše, že “ Každý smluvní stát umožní uprchlíkům zákonně se nacházejícím na jeho území vybrat si místo bydlení a volně se pohybovat na jeho území, s určitými výjimkami stanovenými nařízeními, která se týkají za stejných okolností obecně cizinců.“

Jinými slovy – nikdo ani Europarlament nesmí uprchlíky přerozdělovat. Navíc – statut uprchlíka samozřejmě nemohou mít ekonomičtí turisté, kteří doputovali například až do Německa – Čl. 31 to říká trošku krkolomně: „1. Smluvní státy se zavazují, že nebudou stíhat pro nezákonný vstup nebo přítomnost takové uprchlíky, kteří přicházejíce přímo z území, kde jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve smyslu článku 1, vstoupí nebo jsou přítomni na jejich území bez povolení, za předpokladu, že se sami přihlásí bez prodlení úřadům a prokáží dobrý důvod pro svůj nezákonný vstup nebo přítomnost.“

Přeloženo do češtiny – nárok na pomoc má jen ti uprchlíci, kteří přichází „přímo z území, kde jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve smyslu článku 1“ Takže nikdo z těch milionů nelegálních migrantů, co přešli půl světa až do Německa nebo dalších zemí, nemá právo se tam, ani jinde v Evropě, usazovat ani nemá nárok na jakoukoli pomoc a Evropská unie nemá nejmenší legitimitu tyto nelegály přerozdělovat evropským zemím a žádat po komkoli, aby tyto nelegály usazoval na svém území.

Většina z nás nejsme odborníci na mezinárodní právo – a nikdo to po běžném člověku ani chtít nemůže. Horší je, že zcela jasně toto právo ignorují jak evropští politici, tak Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Španělé na základě zákona o ochraně veřejné bezpečnosti zatím vraceli nelegální migranty, kteří nelegálně a násilím překonali zátarasy a šestimetrový plot v jejich enklávách Ceuta a Melilla v Maroku. Tím zatím efektivně dokázaly bránit nelegální migraci při pronikání na území těchto enkláv.

Jakmile se tento postup dozvěděly unijní a lidskoprávní neziskovky, v tomto případě Evropské středisko pro ústavní a lidská práva (ECCHR), prostřednictvím dvou migrantů podaly žalobu proti Španělsku (oficiálně tuto žalobu podali samozřejmě uprchlíci, kteří nejspíš ani neumí psát). Viz ZDE.

Evropský soud ve Štrasburku rozhodl, že „Dlouhodobá praxe vytlačování uprchlíků na vnějších hranicích EU je protiprávní“. Tedy, opět když to vrátíme do lidštiny – to ,že někdo nelegálně překračuje hranice je právní a bránit mu v tom je protiprávní. Co dodat?

Mezinárodní úmluvy jasně určují pravidla – a Evropské instituce dělají vše proto aby navzdory mezinárodnímu právu udělaly z hranic cedník a z práva a zákonů cár papíru. Není to “kupodivu” tak, že EU nám může diktovat a naši politici se “musí proti své vůli” podvolovat. je to naopak – v ochraně hranic v ochraně suverenity je na naší straně nejen zdravý rozum a přirozené právo, ale také to právo mezinárodní. Bude dobré si toho do budoucna všímat.

Europarlament porušuje Úmluvy OSN. V debatě o kvótách nezazněla jedna zásadní věc. Rozhodnutí Evropského parlamentu o kv…

Zveřejnil(a) Tomio Okamura – SPD dne 11. listopad 2017