Vláda elit přinesla bezbřehý klientelismus

Vážení spoluobčané, drazí přátelé, dovolte mi Vám popřát v tento sváteční den nejen hodně zdraví a štěstí ve vašich životech, ale také do budoucna trochu té demokracie, kterou občané v bouřlivých dnech po 17. listopadu po celé naší republice žádali. 17. listopadu 1989 a v následujících měsících, lidé na ulicích žádali demokracii a to demokracii skutečnou, žádali přímou volbu a odvolatelnost politiků, žádali možnost hlasovat v referendech o zásadních problémech a tématech. Krom toho žádali také spravedlnost a férovost.

Tomio Okamura | foto: FB TM

Čeho jsme se dočkali? Přímou volbu a odvolatelnost politiků, kterou paradoxně obsahovala komunistická ústava, nové elity nejprve využili k odvolání poslanců, kteří se bránili zvolit prezidenta Havla a následně ji z Ústavy odstranili. Přímou volbu prezidenta a dalších politiků sice občanům elity v čele s Havlem slíbili, ale protože v přímé volbě by tehdy vyhrál Dubček a ne Havel, tak k ní nikdy za Havlova života nedošlo. Samozřejmě nedošlo ani na uzákonění referenda – ačkoli nová ústava s ním počítala a dodnes počítá – a pár lidí v nové sněmovně ho dokonce prosazovalo.

Od demokracie se v tichosti upustilo, místo sociálně citlivého státu přišel divoký kapitalismus bez pravidel s bezedným rozkradením veřejného majetku, který stát připravil o biliony korun a o majetky, ze kterých tehdy stát financoval důchody, zdravotnictví nebo školství.

Spravedlnost a férovost nejen nepřišla, ale vláda elit přinesla bezbřehý klientelismus, beztrestnost a miliardy pro ty, kdo mají ty správné kontakty na správných místech, a pro neprivilegovanou většinu naopak bídu, justiční zločiny a řádění lichvářů a exekutorů.

Na bezskrupulní zradě všech ideálů 17. listopadu se paradoxně podíleli hlavně ti, kdo se dodnes pokrytecky k jeho tradici hlásí a promenádují se každý rok po Národní třídě. Divím se, že je hanba nefackuje, když už je „nefackují“ zrazení občané. Jsem v úžasu nad drzostí těch, kteří mají plná ústa demokracie, ale 28 let ji dennodenně pošlapávají, v praxi ji odmítají a zcela otevřeně říkají, že lidé si nejsou schopní sami vládnout, protože nejsou dost kvalifikovaní. Nikdo se zdravým rozumem, ale nemůže nahlas tvrdit, že občané by byli tak nekvalifikovaní a dovolili by tuhle zemi tak rozvrátit a rozkrást, jako to dokázali naše rádoby demokratické elity.

Občané by neprodali za hubičku státní firmy a nepřipravili by stát o zdroje příjmů, ze kterých byla financovaná většina rozpočtu. Žádný z našich občanů by nikdy nedaroval Bakalovi OKD nebo Koženému Československé loďstvo, aby pak následně musel stát zvyšovat daně, které výpadek státních příjmů nahradily.

Žádný prostý občan tak hloupý není, aby tohle udělal, ale většina tehdejších politiků byla tak neodpovědná, sprostá nebo možná i hloupá, že toto bez ostychu udělala.

Pár týdnů před dnešním svátkem proběhly volby. A tento sváteční den, vážení občané, vám slibuji, že já i naše hnutí SPD uděláme všechno pro to, abychom deficit demokracie v České republice napravili. Ve Sněmovně předložíme znovu zákony, které žádali občané po 17. listopadu, zákony které přinesou skutečnou demokracii a kontrolu vás občanů nad elitami, zákony které nastolí spravedlnost v naší zemi. Je to zákon o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a o jejich přímé hmotné odpovědnosti. Je to hodně pozdě, ale navzdory tomu na demokracii a spravedlnost nesmíme nikdy rezignovat.

Reklama: