Omezení držby zbraní postrádá smysl

Jednoznačně jsem podpořil novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. O to více mne mrzí, že Senátem neprošla. Jsem si jistý, že právě v současnosti, kdy zejména na evropské úrovni snaha o přespříliš přísnou regulaci legálního držení zbraní začíná připomínat pověstný hon na čarodějnice, je taková deklarace důvěry státu v legální držitele zbraní velmi žádoucí. Velmi správná byla i motivace iniciátorů novely, která usiluje o určitý způsob zapojení legálních střelců do systému zajištění bezpečnosti našich obyvatel.

Ivo Valenta

Není v ničím zájmu, aby se z České republiky stal divoký západ nebo abychom přebírali americký model práva na legální ozbrojení. O tom však tato novela není. Dávala pouze jasně najevo, že právo nabývat zbraň u nás za přísných podmínek existuje, že legální držitelé zbraní musí splnit nějaká pravidla a zároveň je na druhé straně stát respektuje a počítá s nimi pro určité krizové situace. Nevidím problém v tom, aby se na bezpečnosti podíleli i lidé, kteří prokázali určitý stupeň dovednosti v manipulaci se zbraní, příčetnost a poslušnost zákonů této země.

Jsem přesvědčen, že stávající právní úprava legální držby zbraní jednoznačně stanoví kritéria, která je nutné pro získání zbrojního průkazu a pro pořízení zbraně splnit. Zákon o zbraních a střelivu dává v tomto jasné mantinely a existuje široká názorová shoda mezi politiky a odbornou veřejností v tom, že tato úprava je jednou z vůbec nejkvalitnějších na světě. Nevidím tedy jediný důvod, proč bychom se měli obávat toho, že by s novelou ústavního zákona, kterou v tomto týdnu Senát zamítl, nastalo nějaké masivní ozbrojování či militarizace společnosti. Naopak, domnívám se, že tato novela by tak, jak bylo deklarováno, přinesla možnost, aby legální držitelé zbraní mohli přispět ke všeobecné bezpečnosti a obraně v případě ohrožení.

Dle mého názoru postrádá smysl omezovat právo na legální držbu zbraní dnes – tedy v době, kdy přibývá teroristických útoků, páchaných povětšinou nelegálně získanými zbraněmi. V době, kdy legální držitelé zbraní svého práva nezneužívají a jejich kriminalita je mizivá. V době, kdy podmínky jsou již dostatečně přísné a zbrojní průkaz opravdu nezíská ledaskdo, ale pouze ten, kdo projde náročnými testy.

V tomto kontextu se domnívám, že evropská regulace, která přichází, je naprosto hloupá a neopodstatněná. Evropská unie tak opět zbytečně zasahuje do svobod občanů, kteří jsou dbalí zákona, namísto toho, aby reálně přitvrdila v boji vůči teroristům, v potírání nelegálního trhu se zbraněmi či v ochraně svých vnějších hranic. Jsem přesvědčen, že tomuto trendu musíme říct jasné ne a konečně jej zastavit. Regulace legální držby zbraní totiž v žádném případě nepovede k eliminaci rizika terorismu či kriminality, ale spíše naopak k nárůstu nelegálního obchodu se zbraněmi. Je něčím, co patří daleko spíše do totalitních režimů, které se povětšinou obávají ozbrojených lidí a snaží se je odzbrojit pod pohrůžkou nejvyšších trestů. A to je směr, kterým bychom se neměli vydávat.

Novela ústavního zákona o bezpečnosti, která měla zavést do našeho ústavního pořádku právo na legální držbu zbraní za účelem zajištění bezpečnosti, byla bohužel zamítnuta. Klíčové a zásadnější rozhodnutí týkající se implementace evropské regulace legální držby zbraní nás však teprve čeká. Umožnění legální držby zbraní za zákonem daných podmínek považuji za základní hodnotu, která patří neoddělitelně k demokracii. Proto jsem připraven vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby příslušná směrnice nebyla implementována. Jak řekl Thomas Jefferson: „Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů. Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka. Slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený.

Reklama: