Stop mu-slimáckým vrahům: Nenecháme se zastrašit levicovými extremisty, neofašisty a anarchisty

Prosazujeme nový model evropské spolupráce založeném na co nejužší spolupráci suverénních zemí na základě vzájemné výhodnosti a bez diktátu Bruselu. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. A chceme bezpečnou Evropu bez islámské ideologie a bez nezákonných migrantů. Evropská unie je nereformovatelná. Prosazujeme změny směrem k přímé demokracii, chceme hájit bezpečnou Evropu, sociálně spravedlivý stát a národní zájmy.

Tomio Okamura

Bohužel se naší demokratickou konferenci snaží násilně narušovat levicoví extremisté, neofašisté a anarchisté, kteří se svolali nejen z ČR, ale také z celé Evropy. Chtějí bránit tomu, aby se jsme se my, zástupci 13 milionů evropanů, mohli demokraticky sejít a diskutovat.

My se ale nenecháme zastrašit. Geertovi Wildersovi vyhrožují muslimové již od roku 2010 zavražděním, jen za uplynulý rok se na něj chystalo od muslimů 18 atentátů. Policie proto sama situaci vyhodnotila a rozhodla se kvůli těmto neofašistům, extrémistům a anarchistům přijmout zvýšená bezpečnostní opatření.

Já doufám a přeji si, aby celá naše akce proběhla v poklidu a aby nám ji výše uvedené skupiny násilně a nedemokraticky nenarušovali.

Teď ve zcela zaplněném sále ve skvělé atmosféře na naší konferenci v Praze s mými přáteli v čele s poslanci Marine Le…

Zveřejnil(a) Tomio Okamura – SPD dne 16. prosinec 2017

Závěr naší mezinárodní konference v Praze ve zcela zaplněném sále ve skvělé atmosféře za obrovské pozornosti světových médií s mými přáteli v čele s poslanci Marine Le Pen a Geertem Wildersem a dalšími zástupci evropských vlasteneckých parlamentních stran. Prosazujeme nový model evropské spolupráce založeném na co nejužší spolupráci suverénních zemí na základě vzájemné výhodnosti a bez diktátu Bruselu. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Chceme bezpečnou Evropu bez islámské ideologie a bez nezákonných migrantů. Evropská unie je nereformovatelná. Prosazujeme změny směrem k přímé demokracii, chceme hájit bezpečnou Evropu, sociálně spravedlivý stát a národní zájmy.

Závěr naší mezinárodní konference v Praze ve zcela zaplněném sále ve skvělé atmosféře za obrovské pozornosti světových m…

Zveřejnil(a) Tomio Okamura – SPD dne 16. prosinec 2017

S mými přáteli a poslanci Marine Le Pen a Geertem Wildersem a jeho manželkou jsme na závěr naší mezinárodní konference v Praze zašli na večeři. Konference předtím odpoledne proběhla ve zcela zaplněném sále ve skvělé atmosféře za obrovské pozornosti světových médií a účastnilo se více než třicet poslanců vlasteneckých parlamentních stran z deseti zemí Evropy, které jsou včetně naší SPD členy společné frakce Evropa národů a svobody (ENF). Prosazujeme nový model evropské spolupráce založeném na co nejužší spolupráci suverénních zemí na základě vzájemné výhodnosti a bez diktátu Bruselu. Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Chceme bezpečnou Evropu bez islámské ideologie a bez nezákonných migrantů. Evropská unie je nereformovatelná. Prosazujeme změny směrem k přímé demokracii, chceme hájit bezpečnou Evropu, sociálně spravedlivý stát a národní zájmy.

Tisíce let se Evropané dopouštěli mnoha dobrých věcí, ale také mnoha zlých omylů. Přes tisíc let se také evropská civilizace úspěšně vyvíjela a dospěla ke společnosti, která respektuje přirozená lidská práva a z toho vzešlý politický systém demokracie a tyto hodnoty postupně přijaly další kontinenty.

Lidská práva, demokracie, etické a morální hodnoty, které vychází z antických, židovských a křesťanských principů jsou tím, co musíme dnes veřejně hájit.

Nechceme nic než to co je přirozené a na co máme my a naši občané přirozené právo.

Chceme Evropu, která respektuje národní individualitu, národní identitu a svobodu.

Chceme reformu spolupráce evropských zemí bez diktátu občany nevolených elit EU.

Chceme co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti, které spolupracují jako rovnocenní partneři, a odmítáme diktát současné nadnárodní struktury, která na spojení evropských národů dnes parazituje.

Chceme zachovat volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb a právo na bezpečnost.

Chceme, aby měli občané jednotlivých zemí právo rozhodnout v referendu, jaká bude forma evropské integrace.
Nechceme zánik naší národní suverenity a národní identity v totalitním superstátě EU.

Nikdo nesmí popírat výsostné právo každého státu rozhodovat, koho do své země pustí.

Žádáme demokracii nejen v našich zemích, ale také v současné Evropské unii.

Díky skvělé práci policie se levicovím extremistům, neofašistům a anarchistům nepodařilo zabránit tomu, aby jsme se my, zvolení zástupci 13 milionů evropanů, mohli demokraticky sejít a diskutovat. My se nenecháme zastrašit – Geertovi Wildersovi vyhrožují muslimové již od roku 2010 zavražděním, jen za uplynulý rok se na něj chystalo od muslimů 18 atentátů.

S mými přáteli a poslanci Marine Le Pen a Geertem Wildersem a jeho manželkou jsme na závěr naší mezinárodní konference v…

Zveřejnil(a) Tomio Okamura – SPD dne 16. prosinec 2017

Reklama: