Bolševická propaganda stejná bruselské

Všimněte si, že bolševický režim nejprve stavěl propagandu na představě zářných zítřků. Od určité doby už to byla vize vyloženě směšná, takže režimní ideologové přešli na dvě jiné figury: a) strašení, jak děsivě by bylo bez komunistické strany, b) připomínání kapitalismu 20. let, přičemž staré problémy se ukazovaly zveličeně a o jednotlivých případech se tvrdilo, že se děly masově.

Petr Hampl

Přesně stejným cyklem prochází současný režim. Ani ti největší euronadšenci už netvrdí, že v EU poroste životní úroveň, že se zvýší bezpečnost, že se bude zmírňovat chudoba atd. To už připadá směšné i jim samotným. Místo toho straší „vládou extrémistů“ a zveličenými vzpomínkami na nedostatky minulého režimu. Na ten minulý přitom kladou požadavky radikálně vyšší než jaké jsou kladeny na současný režim. Viz třeba podpora podnikání. Ano, Husák udělal pro podporou drobného podnikání velmi málo (v podstatě jen to, že začal tolerovat meloucháře). Ale když to srovnáte se Sobotkou a Babišem, nedopadá Husák tak špatně. A totéž bychom mohli říct o téměř všem.

Pokud režim ztratí ideály, zbývá mu už jen korupce a násilí. Husákův režim lidi „zkorumpoval“ tím, že jim poskytl stabilitu a prostor pro vybudování vlastního soukromého světa. Toho ale není současný režim schopen. Dříve či později tedy bude mít na vybranou mezi zánikem a přeměnou na brutální tyranii.

Reklama: