Středeční glosy 3. 1. 2018

Radiožurnál o zprávě OLAF: Babiš prohlásil, že zprávu nemá. Babiš o zprávě OLAF: Zprávu jsem nečetl a číst nebudu. Dodávám: V tomto věřím Babišovi. Od toho má právníky, kteří dále poradí jeho mediím, jak mají vše interpretovat tak, aby z toho vznikl co nejnesrozumitelnější galimatyáš.

Miroslav Macek

Mezi deseti nejvyhledávanějšími slovy na googlu v roce 2017 byla jména tří mužů, zatáhnutých do metoo, jedno z nich dokonce na prvním místě.
Také jeden z příznaků počátku konce euroatlantické civilizace.

Stále platná, stále, bohužel, platná slova Hayekova:
„Čím jsou jednotliví lidé vzdělanější a inteligentnější, tím více se jejich názory a záliby liší, a tím hůře se dokážou shodnout na jedné konkrétní stupnici hodnot. Následkem toho, chceme-li dosáhnout vyššího stupně uniformity a podobnosti postojů, musíme sestoupit do sféry nižších mravních a intelektuálních měřítek, kde převažují primitivní a obyčejné pudy a záliby.“
Už jsou Vám jasné české volební preference?