Tikající bomba ekonomického úspěchu

Je to skvělá zpráva. České ekonomice se daří a tento trend by mohl pokračovat také v letošním roce. Nicméně souhlasím s mnohými experty, kteří tvrdí, že vládní garnitura doposud promarnila toto příznivé období k provedení důležitých reforem, které by měly ochránit českou ekonomiku, pracovní místa i růst životní úrovně všech obyvatel v období, kdy se ať už z jakýchkoliv důvodů přestane ekonomice dařit.

Ivo Valenta

Bohužel vládní představitelé minulé i současné vlády jednou na populistické vlně, slibují vyšší důchody, nabírají stále větší množství státní úředníků a vybrané daně spíše spotřebovávají místo toho, aby je proměnily v důležité investice. Navíc svou přehnanou regulační politikou likvidují živnostníky a malé podnikatele, tedy právě ten segment, který na rozdíl od velkých továren a zahraničních montoven není tak náchylný na ekonomické výkyvy.

Vždyť právě malé a střední podniky vytváří nejen různorodost produktů a služeb, ale především se podílí z větší části na výkonu české ekonomiky a zaměstnávají dvě třetiny všech pracovníků. Proto považuji za velmi nešťastné, že si vládní politici uvízli v představě, že malé rodinné podnikání je přítěží pro stát i společnost, a proto se jej snaží natolik omezit a svázat pravidly, že jej postupně zcela zadusí, trh zmonopolizuje a odevzdá do rukou továren a korporací.

Tento trend se snaží společně se Stranou soukromníků zastavit a v tomto úsilí budu tvrdošíjně pokračovat i v letošním roce.

TIKAJÍCÍ BOMBA EKONOMICKÉHO ÚSPĚCHU – Je to skvělá zpráva. České ekonomice se daří a tento trend by mohl pokračovat také…

Zveřejnil(a) Ivo Valenta dne 2. leden 2018