Válka Židů a nežidů v Bílém domě ve Washingtonu

WASHINGTON | Novinář Michael Wolff ve své poslední knize Fire and Fury vzbuzující kontroverze popisuje vnitřní boj v Bílém domě, který má probíhat od prvních dnů, kdy se úřadu ujal Donald Trump. Zajímavá jsou v této souvislosti slova bývalého amerického poradce pro národní bezpečnost a ministra zahraničních věcí Henryho Kissingera, který je židovského původu. Informuje s odkazem na Forward server Českého portálu freeglobe.cz.

Bílý dům ve Washingotnu

Henry Kissinger označil osobní spory v Bílém domě mezi Stephenem Bannonem na jedné straně a Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem na straně druhé za „válku mezi Židy a nežidy“.

Židovský portál Forward poznamenává, že začátek Kissingerovy politické kariéry spadá do doby, kdy Židé přešli do Republikánské strany. Mnoho neokonzervativců podporovala v roce 1972 republikána Nixona proti jeho demokratickému soupeři McGovernovi. Řada z nich a jejich ideových dědiců dnes patří k tzv. never-trumpistům a zároveň odmítá Bannonův ekonomický nacionalismus.

Nicméně Kissingerův postřeh není zas až tak přesný, jelikož Bannon je stoupencem neústupné proizraelské politiky a jeho nejbližší spojenec v Bílém domě Stephen Miller je Židem. Nemluvě o tom, že Bannonův portál Breibart vede Alex Marlow, který je rovněž Židem.