Smlouva „Dublin IV“ je dalším omezováním suverenity našeho státu

Soubor směrnic a nařízení EU týkající se azylového systému (nazývaný jako Dublin IV.) řeší problém zcela opačně než by bylo potřeba. Tento systém je principiálně špatný a je potřeba ho odmítnout. Je zcela evidentní, že migrační vlna přešla z fáze akutní do fáze chronické a EU páchá sebevraždu v přímém přenosu a nutí nás, abychom se zúčastnili.

Radovan Vích

Dublin IV. není pro státy dosud nepostižené nelegální imigrací nebezpečný pouze viditelným trvalým relokačním mechanismem. Mnoho dalších ustanovení, která navrhují závaznou harmonizaci a sjednocení azylových předpisů a procedur pro všechny členské státy EU, čímž upírají národním státům samostatně rozhodovat a provozovat azylovou a přistěhovaleckou politiku. Je zde navrhován tzv. Společný evropský azylový systém, včetně návrhu společné podoby azylového řízení a zřízení dohledové instituce – Agentury EU pro otázky azylu bez ohledu na názory jednotlivých států.

Dublin IV., má omezit zodpovědnost prvních, vstupních států za ochranu vnějších hranic EU a za pomoci trvalého relokačního mechanismu ji má v podstatě násilím přenést na jiné státy EU, jež ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou – a navíc na ni těm prvním státům finančně přispívají.

Méně známá ustanovení návrhu Dublinu IV jsou i ta, že migrant bude v rámci tohoto systému přesunut zejména do zemí, které dosud přijaly nejmenší procento žadatelů o azyl (týká se především států V4). Kolik jich má být se bude stanovovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí EU a jejich ekonomické síly vyjádřené v HDP a zejména podle počtu migrantů, které dosud státy přijaly.

Jedná se jednoznačně o brutální zasahování do kompetencí národních států ze strany EU.

Co se týká návrhu pana poslance Pexy od Pirátů, aby vláda navrhla alternativní řešení uvádím, že my žádnou alternativu k návrhu Dublinu IV. nepotřebujeme. Úplně stačí aby každý plnil to co plnit má.

Vážené poslankyně, vážení poslanci. Žádám Vás, aby sněmovna odmítla veškeré úpravy stávajícího migračního mechanismu označovaném souhrnně jako Dublin IV. jako celek.

Reklama: