Jedeme na plno a prosazujeme náš program

Jedeme naplno – pouhé tři měsíce po volbách se SPD podařilo splnit první klíčový bod našeho programu – zabránili jsme povinnému přijímání jakýkoliv migrantů do ČR, které nám nutí EU v rámci současné migrační vlny!!! Poté, co SPD prosadilo včera ve Sněmovně na celý den jednání o připravované azylové politice EU, se celá Sněmovna večer usnesla na přijetí usnesení ve znění našeho původního návrhu zavazujícího vládu ODMÍTNOUT migranty, které nám nutí EU. Podívejte se, co jsem řekl na závěr všem poslancům ve Sněmovně:

Tomio Okamura ve Sněmovně

Vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce vyhodnotit dnešní den a vůbec i to jednání, které teď proběhlo a kvůli kterému jsme měli tu hodinovou pauzu.
V podstatě před měsícem jsme tady navrhli, a tady musím poděkovat i poslanci KSČM Leo Luzarovi, tady víceméně ve spolupráci jsme navrhli a upozornili jsme veřejně, dvě politické strany – SPD a KSČM, na palčivý problém chystané změny azylové politiky EU a revize tzv. Dublinského protokolu. Před měsícem se nám nepodařilo prosadit tento bod na jednání Sněmovny. Byla to škoda. Už jsme to tady navrhli v prosinci, ale chápu, že jste se mnozí potřebovali s tím problémem trošku seznámit, abychom si všichni uvědomili vážnost tohoto problému. Následně jsme se chopili v SPD iniciativy, sestavili jsme v podstatě tuto žádost o svolání mimořádné schůze a požádali jsme, poprosili jsme ostatní politické strany a některé poslance, o kterých jsme věděli, že mají podobné názory, zdali by nám nepodepsali.

Tady musím velice pochválit pana Václava Klause mladšího, který si vzal iniciativu v rámci ODS a sesbíral tuším cca 15 podpisů. Musím velice pochválit pana poslance Leo Luzara za KSČM, který opět byl iniciativní a sesbíral 15 podpisů poslanců KSČM. Skvělou práci odvedl tady pan poslanec Foldyna, který víme, že má také podobné názory v tomto ohledu, sesbíral tři podpisy ČSSD. Musím pochválit pana poslance Nachera z hnutí ANO, který nám také podepsal, a samozřejmě nás 22 poslanců SPD se podepsalo také. A došlo tím k tomu, že jsme sesbírali odpovídající počet podpisů poslanců, a byla to spolupráce tedy stran ODS, SPD, KSČM, hnutí ANO a ČSSD partikulárně na svolání mimořádné schůze. Tím vznikl tlak také na ty, řekl bych, nerozhodnuté a vznikla situace, že poslanci pěti politických stran více či méně zastoupení chtěli vyvolat mimořádnou schůzi na tento mimořádně důležitý problém, a samozřejmě i zbytek v Poslanecké sněmovně, protože se musel postavit před rozhodnutí, zdali tedy umožní mimořádnou schůzi, což má jinou váhu, samozřejmě to téma by bylo ještě více akcentováno, nebo umožní tu formu zařazení mimořádného bodu, trošku řekl bych formálně jemnější, abychom se mohli vyjádřit.

Musím říct, že ta schůze splnila účel, který my v SPD jsme od toho počátku očekávali a proč jsme se takto snažili a takto jsme na tom celý měsíc pracovali. Musím říci, že i debata, která byla víceméně na celý den, ukázala, že i vy, poslanci ostatních stran, velice hluboce vnímáte palčivost tohoto problému, a já už nechci, abychom se tady vraceli k nějakým faktickým poznámkám, ale určitě s díky vnímám to, že i ti, kteří ještě před pár měsíci měli opačný názor, tak názor zcela změnili a již také horují za zpřísnění azylových podmínek či větší kontroly. Takže to je skvělá zpráva.

Dovolte mi jenom ještě krátce zopakovat, že když jsme sbírali podpisy od prosince a v prosinci, když jsem to zařazení bodu jménem SPD poprvé navrhl, tak jsme šli do toho s návrhem usnesení, s jednoduchými dvěma větami, od kterých jsme chtěli, abychom se odrazili, a byl to návrh, abychom se usnesli na tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje revizi azylové politiky tak, jak ji připravily orgány EU, za hrubé narušení suverenity ČR a vyzýváme vládu ČR k odmítnutí takto připravené revize Dublinského protokolu. To byl základ, ze kterého jsme v podstatě vycházeli a pod co se tady podepsali poslanci pěti stran. Musím tedy opět velice kvitovat to právě skončené hodinové jednání, tu poradu, kde bylo zastoupeno dokonce všech devět politických stran v Parlamentu, a je vidět, že jsme schopni se dohodnout. Tady bych poděkoval panu poslanci Stanjurovi, jestli mě poslouchá, za skvělé vedení naší porady, kde všechny ukáznil, a bylo nás tam za devět politických stran a výsledkem je skutečně usnesení, kde jsme se demokraticky dohodli, že ho dokonce nebude číst ani poslanec SPD, přestože jsme byli navrhovatelé, ale dali jsme prostor jiné politické straně, aby si ho přečetla, a je to návrh usnesení, na kterém jsme se shodli – většina z politických stran, které tam byly, a které v podstatě odráží původní návrh, který jsme jako SPD tady prezentovali.

Chtěl bych poděkovat na závěr všem politickým stranám za dnešní jednání. Chtěl jsem poděkovat za to, že jsme se shodli na těch základních dvou větách, pod které se původně SPD a další poslanci čtyř stran podepsali, takže jsme rozvinuli dokonce to usnesení ještě do mnohem košatější a podrobnější podoby, což je dobře, a že snad poprvé v této Sněmovně tady bude většinově úplně průsečíkem zleva, zprava nebo středu, doufám, prohlasováno usnesení k tak zásadní věci, jako je to, abychom si zachovali suverenitu v tom, koho si tady budeme přijímat do budoucna, a aby ČR, nikoliv EU nám tady diktovala, koho si tady máme přijímat a s kým tady budeme do budoucna žít.
Chtěl jsem vám na závěr všem poděkovat a doufám, že tímto způsobem na různých konkrétních tématech – i když se třeba celkově neshodneme na hlavních programových bodech – byť zrovna toto je jeden z klíčových programových bodů hnutí SPD, zásadní postoj k problému migrace – tak doufám, že budeme spolupracovat se všemi stranami dále na dalších tématech a rádi i my se budeme bavit nad vašimi programovými body a rádi podpoříme dobré body. Děkuji a přeji hezký večer.

Znění přijatého usnesení Poslanecké sněmovny:

Poslanecká sněmovna:

1. Důrazně odmítá návrh komise na zavedení tzv. korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity

2. S odkazem na výše uvedené vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí

3. Zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z evropského práva samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území

4. Apeluje na vládu ČR, aby při vyjednávání v orgánech EU politicky prosazovala aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhů zásadních změn v oblasti azylové politiky

5. Vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl

Konec nezákonných migrantů do ČR

Jedeme naplno – pouhé tři měsíce po volbách se SPD podařilo splnit první klíčový bod našeho programu – zabránili jsme povinnému přijímání jakýkoliv migrantů do ČR, které nám nutí EU v rámci současné migrační vlny!!! Poté, co SPD prosadilo včera ve Sněmovně na celý den jednání o připravované azylové politice EU, se celá Sněmovna večer usnesla na přijetí usnesení ve znění našeho původního návrhu zavazujícího vládu ODMÍTNOUT migranty, které nám nutí EU. Podívejte se, co jsem řekl na závěr všem poslancům ve Sněmovně:

Vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce vyhodnotit dnešní den a vůbec i to jednání, které teď proběhlo a kvůli kterému jsme měli tu hodinovou pauzu.
V podstatě před měsícem jsme tady navrhli, a tady musím poděkovat i poslanci KSČM Leo Luzarovi, tady víceméně ve spolupráci jsme navrhli a upozornili jsme veřejně, dvě politické strany – SPD a KSČM, na palčivý problém chystané změny azylové politiky EU a revize tzv. Dublinského protokolu. Před měsícem se nám nepodařilo prosadit tento bod na jednání Sněmovny. Byla to škoda. Už jsme to tady navrhli v prosinci, ale chápu, že jste se mnozí potřebovali s tím problémem trošku seznámit, abychom si všichni uvědomili vážnost tohoto problému. Následně jsme se chopili v SPD iniciativy, sestavili jsme v podstatě tuto žádost o svolání mimořádné schůze a požádali jsme, poprosili jsme ostatní politické strany a některé poslance, o kterých jsme věděli, že mají podobné názory, zdali by nám nepodepsali.

Tady musím velice pochválit pana Václava Klause mladšího, který si vzal iniciativu v rámci ODS a sesbíral tuším cca 15 podpisů. Musím velice pochválit pana poslance Leo Luzara za KSČM, který opět byl iniciativní a sesbíral 15 podpisů poslanců KSČM. Skvělou práci odvedl tady pan poslanec Foldyna, který víme, že má také podobné názory v tomto ohledu, sesbíral tři podpisy ČSSD. Musím pochválit pana poslance Nachera z hnutí ANO, který nám také podepsal, a samozřejmě nás 22 poslanců SPD se podepsalo také. A došlo tím k tomu, že jsme sesbírali odpovídající počet podpisů poslanců, a byla to spolupráce tedy stran ODS, SPD, KSČM, hnutí ANO a ČSSD partikulárně na svolání mimořádné schůze. Tím vznikl tlak také na ty, řekl bych, nerozhodnuté a vznikla situace, že poslanci pěti politických stran více či méně zastoupení chtěli vyvolat mimořádnou schůzi na tento mimořádně důležitý problém, a samozřejmě i zbytek v Poslanecké sněmovně, protože se musel postavit před rozhodnutí, zdali tedy umožní mimořádnou schůzi, což má jinou váhu, samozřejmě to téma by bylo ještě více akcentováno, nebo umožní tu formu zařazení mimořádného bodu, trošku řekl bych formálně jemnější, abychom se mohli vyjádřit.

Musím říct, že ta schůze splnila účel, který my v SPD jsme od toho počátku očekávali a proč jsme se takto snažili a takto jsme na tom celý měsíc pracovali. Musím říci, že i debata, která byla víceméně na celý den, ukázala, že i vy, poslanci ostatních stran, velice hluboce vnímáte palčivost tohoto problému, a já už nechci, abychom se tady vraceli k nějakým faktickým poznámkám, ale určitě s díky vnímám to, že i ti, kteří ještě před pár měsíci měli opačný názor, tak názor zcela změnili a již také horují za zpřísnění azylových podmínek či větší kontroly. Takže to je skvělá zpráva.

Dovolte mi jenom ještě krátce zopakovat, že když jsme sbírali podpisy od prosince a v prosinci, když jsem to zařazení bodu jménem SPD poprvé navrhl, tak jsme šli do toho s návrhem usnesení, s jednoduchými dvěma větami, od kterých jsme chtěli, abychom se odrazili, a byl to návrh, abychom se usnesli na tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje revizi azylové politiky tak, jak ji připravily orgány EU, za hrubé narušení suverenity ČR a vyzýváme vládu ČR k odmítnutí takto připravené revize Dublinského protokolu. To byl základ, ze kterého jsme v podstatě vycházeli a pod co se tady podepsali poslanci pěti stran. Musím tedy opět velice kvitovat to právě skončené hodinové jednání, tu poradu, kde bylo zastoupeno dokonce všech devět politických stran v Parlamentu, a je vidět, že jsme schopni se dohodnout. Tady bych poděkoval panu poslanci Stanjurovi, jestli mě poslouchá, za skvělé vedení naší porady, kde všechny ukáznil, a bylo nás tam za devět politických stran a výsledkem je skutečně usnesení, kde jsme se demokraticky dohodli, že ho dokonce nebude číst ani poslanec SPD, přestože jsme byli navrhovatelé, ale dali jsme prostor jiné politické straně, aby si ho přečetla, a je to návrh usnesení, na kterém jsme se shodli – většina z politických stran, které tam byly, a které v podstatě odráží původní návrh, který jsme jako SPD tady prezentovali.

Chtěl bych poděkovat na závěr všem politickým stranám za dnešní jednání. Chtěl jsem poděkovat za to, že jsme se shodli na těch základních dvou větách, pod které se původně SPD a další poslanci čtyř stran podepsali, takže jsme rozvinuli dokonce to usnesení ještě do mnohem košatější a podrobnější podoby, což je dobře, a že snad poprvé v této Sněmovně tady bude většinově úplně průsečíkem zleva, zprava nebo středu, doufám, prohlasováno usnesení k tak zásadní věci, jako je to, abychom si zachovali suverenitu v tom, koho si tady budeme přijímat do budoucna, a aby ČR, nikoliv EU nám tady diktovala, koho si tady máme přijímat a s kým tady budeme do budoucna žít.
Chtěl jsem vám na závěr všem poděkovat a doufám, že tímto způsobem na různých konkrétních tématech – i když se třeba celkově neshodneme na hlavních programových bodech – byť zrovna toto je jeden z klíčových programových bodů hnutí SPD, zásadní postoj k problému migrace – tak doufám, že budeme spolupracovat se všemi stranami dále na dalších tématech a rádi i my se budeme bavit nad vašimi programovými body a rádi podpoříme dobré body. Děkuji a přeji hezký večer.

Znění přijatého usnesení Poslanecké sněmovny:

Poslanecká sněmovna:

1. Důrazně odmítá návrh komise na zavedení tzv. korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity

2. S odkazem na výše uvedené vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí

3. Zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z evropského práva samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území

4. Apeluje na vládu ČR, aby při vyjednávání v orgánech EU politicky prosazovala aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhů zásadních změn v oblasti azylové politiky

5. Vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl

———————————

Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím SDÍLEJTE, ať se názory našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dozví co nejvíce lidí.

A jestli byste rádi přiložili přímo alespoň malinko ruku k dílu, staňte se našimi členy, je nás více než 11 tisíc a jsme tak jednou z pěti nejpočetnějších stran či hnutí v ČR, elektronický formulář je na http://www.spd.cz/?type=join&title=Přidejte+se+k+nám&sm=1&do=openModal

Musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky.

A už máme i aplikaci pro mobilní telefony (pro systém Android) – tak do toho, veškerý obsah SPD nyní můžete mít pohodlně po ruce: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.spd

Jestli souhlasíte s našimi názory nebo je chce jen sledovat, můžete se zaregistrovat na mém YouTube kanálu, kde si lze kdykoliv snadno přehrát všechny moje projevy v Poslanecké sněmovně a také všechny moje aktuální videoblogy https://www.youtube.com/channel/UCJjGNjN97BAk85Xb_c7shOQ

Sledujte také můj instagramový účet: https://www.instagram.com/tomio.cz/

A sledujte a registrujte se také na mém účtu na Twitteru https://twitter.com/tomio_cz
A samozřejmě se můžete registrovat i na mém blogu a budu rád, když se také podíváte http://okamura.blog.idnes.cz/
Nebo sledujte také moje webové stránky www.tomio.cz

Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se Vám daří.

Zveřejnil(a) Tomio Okamura – SPD dne 18. leden 2018