Míra nenávisti k osobě pana prezidenta Zemana dosahuje vrcholu

„Pražská kavárna“ cítí příležitost k nárůstu svého vlivu, který byl otřesen po posledních sněmovních volbách. Pan profesor Drahoš je zcela oddán stranám jako je TOP 09, Stan a KDU ČSL. Tedy těch subjektů, které reprezentují probruselskou politiku a jejich výhrady pronesené na adresu představitelů této politiky před volbami, byli jen trapné mimikry, které měly oklamat či zakrýt skutečné důrazy, na kterých stojí tato uskupení.

Monika Jarošová

Volič těmto stranám jejich nástrahu nezbaštil a jasně jim svou volbou vzkázal, co si o takové politice myslí.

Je zcela jasné, že se tyto subjekty a jejich představitelé se ztrátou svého vlivu jen tak nesmířily. Nasadily proto do prezidentské volby kandidáta, který zajistí kontinuitu jejich politiky a tak i navzdory neúspěchu bude pokračovat prosazování takových tezí, které budou zcela reflektovat jejich důrazy.

Je známým faktem, že nemalá část finančních prostředků určených na prezidentskou kampaň pana profesora Drahoše pocházejí ze zahraničních zdrojů. Zkusme si položit otázku, kdo může mít největší zájem na změně na našem prezidentském stolci…

Je smutným faktem právě probíhající kampaně, že jediným jejím znakem je tzv. program antizeman.

Viděli jsme představení dvou (marginálních) pročeských kandidátů a šesti klonů. O tom, že se opravdu v ničem nelišili, vypovídá i fakt, že si po neúspěchu pěti, s tím šestým urychleně skočili kolem krku. O to více to zaráží u osoby bývalého premiéra Mirka Topolánka, který užíval slogan: „ani vítač – ani kývač“. Jak vážně tento slogan mínil, prozradily jeho další kroky, kdy podpořil pana Drahoše vůči kterému se tak vymezoval. Bohužel se zde naplnilo rčení: „Nepřítel mého nepřítele, je můj přítel…“

Voliči Miloše Zemana jsou prezentováni jako podlidé, kteří nedosahují úrovně jedinců schopných odpovědně rozhodovat o své budoucnosti. Je to nehorázná drzost tzv. „elit“, ve kterých zakořenilo přesvědčení, že mohou obyčejným lidem pohrdat a vyčlenit mu jen takový prostor, který neohrozí jejich výlučnost.

Čekají nás tvrdé dny a jistě i nevybíravá kampaň, která bude cílit na dehonestaci současné hlavy státu. V čele těchto snah bude jistě stát Česká televize, která ráda pozvedne prapor Zemanových odpůrců. Bude jí úplně jedno, že její role by měla být zcela jiná.

Já za sebe chci věřit ve zdravý selský rozum milionů slušných českých občanů. Věřím, že nenechají padnout svého prezidenta, který i přes některé jeho chyby nikdy nezapomene na své občany a vždy bude hájit jejich zájmy. A to i navzdory „pražské kavárně“, která Zemana nenávidí a jeho voliče označuje za lůzu!