Dokud nejsi pravomocně odsouzen jsi nevinen

Presumpce neviny v trestním právu : do okamžiku vydání odsuzujícího rozsudku soudu je každý z nás, bez rozdílu, nevinen. Ironicky dodávám, měli bychom poděkovat všem těm,kterým se podařilo tuto naprosto prioritní zásadu práva z našich hlav vymýtit. Běžně odsuzujeme ty,kteří obdrží usnesení o zahájení trestního stíhání.

JUDr. Richard Novák – advokát trestního práva z Brna

Uvedu nepřesné porovnání s rasismem, prostě odsoudit někoho bez rozsudku, je diskriminovat ho na jeho právu na ochraně jeho osobnosti. A dnes – dennodenně jsme svědky útoků na osoby, které jsou pouze podezřelé anebo obviněné !
Je to tak zažitý jev, že se těžko na tom dá něco změnit.

Lze tento nezdravý jev odstranit a naučit lidi, aby důvěřovali svým vlastním hlavám a brali aspoň s rezervou „odsuzující“ lidové soudce, kterých je mezi námi nezdravě moc a kteří, člověka odsoudí, aniž by znali vůbec spis a důkazy.

A s tím souvisí ještě jedna zásada trestního práva: Pokud jsou o vině pochybnosti, jinými slovy důkazy jsou pochybné a bez opory dalších důkazů, a prosím nezaměňovat domněnky za důkazy! Pak nelze nikoho odsoudit.

A ještě jeden můj názor, který se nemusí zamlouvat, presumpce neviny musí platit i pro politiky. I prezident Zeman se nevyjádřil správně k osobě stíhaného premiéra, když uvedl, že se může stát, že premiér Babiš bude osvobozen. To je vyjádření, směřující do budoucna, ale pro všechny platí, dokud nejsi pravomocně odsouzen jsi nevinen.

Někdo, nevím, který spravedlivý to byl, přišel s tím, že pro politiky neplatí presumpce neviny, ale naopak presumpce viny, ale tento názor byl spojován s morálkou nikoli s právem a tak se to zažilo, že dnes odmítají demokratické strany nabídku demokratické strany k účasti na vládě… Prostě je to tak silně zažité dogma, ale v důsledku je to naprostá hloupost, ale čistá fráze a proklamace.

Kdo cítí, že má odstoupit, učiní tak, ale musí to být jeho rozhodnutí a my ostatní se na něj musíme dívat jako na nevinného…

P. S. Nikoho konkrétního se nezastávám, ale jen jsem chtěl poukázat na to, jak dokáže jedna zažitá fráze ovlivnit možnost složení vlády v ČR. Pardon zastávám se, ale všech nevinných…

Reklama: