Relativizace aneb příčiny úpadku Evropy (část první).

Jak je možné, že naši předkové se islamizaci uměli bránit, ale my už s tím máme problém? Myslíte, že přemýšleli o tom, jestli muslimy náhodou neuráží vepřová šunka? Nebo kříže? Nebo jim umožňovali žít podle práva šaría? Nic takového. A jednou z příčin je současná relativizace.

Lea Vojteková

Relativizace hodnot, kultury, vlastenectví. Relativizace v podstatě vychází z nicoty. Když to převedu na výchovu, tak dítě potřebuje nějaký řád. Nějaké hranice. To vám potvrdí každý psycholog. Jenže stejně tak je potřebuje společnost. Jestliže tyto hranice budeme stírat relativizací, pak se společnost propadne do chaosu a nicoty.

Ale nicotu vždycky něco nahradí. Vakuum nezůstane prázdné. Jestliže budeme pochybovat o základních morálních pilířích naši společnosti, tak je jasné, že nás islám převálcuje. Často čtu, že Korán a Bible jsou na stejné úrovni. Vážně? Tak proč se potom muslimové hrnou do (zatím ještě) křesťanských zemí? Proč se my nehrneme do islámských zemí? Mohamed a Ježíš jsou taky na stejné úrovni?

To, že multikulturalisté relativizují dobro a zlo, na to jsme si již zvykli. Prý kamenování a další nelidské tresty jsou v pořádku, protože jsou součástí jisté kultury. Tyto lidi nezajímá člověk jako takový. Nezajímají je lidská práva. Oni svou utopii povyšují nad lidský život. Děsí se, aby o nějaké kultuře řekli, že je horší.

Jenže v tom případě ale nesmí odsoudit ani nijak hodnotit IS (Islámský stát), vždyť lidé tohoto státu si podle podstaty multikulturalismu jenom vytváří své vlastní hodnoty a kulturu…